Δήλωση του εκπροσώπου σχετικά με ισχυρισμούς επιλήψιμες πράξεις του προσωπικού των EUFOR RCA στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
1 Φεβρουαρίου, 2016
5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Φεβρουαρίου, 2016

Η Κομισιόν προωθεί την “έξυπνη γεωργία” για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χτίσει «γέφυρες» μεταξύ της γεωργίας και του τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της γεωργίας. Η Επιτροπή πιστεύει τώρα ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας θα μπορούσαν να βοηθήσει τους γεωργούς να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, 10% εκ των οποίων προέρχονται από τη γεωργία της ΕΕ.Ωστόσο, η είσοδος των αγροτών στην ψηφιακή εποχή δεν θα είναι ένας εύκολος στόχος για την Κομισιόν. Η ΕΕ έχει ήδη λάβει ορισμένα μέτρα για να ενσωματώσει τις ανησυχίες της κλιματικής αλλαγής στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014-2020). Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, η ΕΕ επενδύει επίσης στην έξυπνη γεωργία, με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος του Horizon 2020 για την έρευνα. Ο Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε η Κομισιόν προσπαθεί να φέρει σε επαφή ανθρώπους από τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής και τις εταιρείες πληροφορικής. Αυτό θα παραβίαζε τα «τελευταία σύνορα», καθώς καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για κάθε άλλο τομέα της οικονομίας, εκτός από τη γεωργία.

Περισσότερα εδώ.