«Οι Σοσιαλιστές ορίζουν Ειδικό Αντιπρόσωπο για τους Μουσουλμάνους της ΕΕ»
1 Φεβρουαρίου, 2016
«Σταφίδα Σουλτανίνα- Νέα Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη από την Ελλάδα»
1 Φεβρουαρίου, 2016

«Νέα ρεκόρ για τον τουρισμό: Σχεδόν 2.8 δισ. τουριστικές διανυκτερεύσεις στην ΕΕ το 2015»

Από το 2009, υπήρξε μια σταθερή αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ, κυρίως των μη μόνιμων κατοίκων . Αυτές οι πρώτες εκτιμήσεις , οι οποίες περιλαμβάνουν τις διανυκτερεύσεις είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή , προέρχονται από μια έκθεση που εξέδωσε η Eurostat , η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα νησιά της Μεσογείου, τα υψηλότερα ποσοστά διανυκτερεύσεων από μη μόνιμους κατοίκους για το 2015, μετά τη Μάλτα ( 96 % ) και την Κύπρο ( 94%), καταγράφηκαν στην Κροατία ( 92 % ), την Ελλάδα ( 79 % ) και την Αυστρία ( 71 % ).

Διαθέσιμο εδώ.