Παρατηρήσεις από τον J. Dijselbloem μετά την συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
24 Φεβρουαρίου, 2016
« Οι περιφέρειες της Ευρώπης καλούν για επενδύσεις- όχι περικοπές στην εκπαίδευση»
24 Φεβρουαρίου, 2016

«Οι τοπικές αρχές ζητούν πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τον τομέα της αλιείας»

Υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση της αλιείας απαιτεί την λήψη αποφάσεων που στηρίζονται σε στέρεες βάσεις. Η Επιτροπή των Περιφερειών δίνει  γνωμάτευση σχετικά με την συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας, που εγκρίθηκε κατά την σύνοδο ολομέλειας στις 10 Φεβρουαρίου, υπογραμμίζει την ζωτική σημασία της ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται και λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Περισσότερα εδώ.