Η ΕΕ εγκαινιάζει ένα νέο Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα για να αντιδρά ταχύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
24 Φεβρουαρίου, 2016
Αίτημα για ένταξη στην ΕΕ κατέθεσε η Βοσνία
24 Φεβρουαρίου, 2016

12,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για εγκαταστάσεις υποδοχής μεταναστών και προσφύγων ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην Ελλάδα 12,7 εκατ. ευρώ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης για να υποστηρίξει τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. Τα απαιτούμενα κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τουλάχιστον 8.000 νέων θέσεων υποδοχής.

Περισσότερα εδώ.