Σχέδιο Γιούνκερ για Ελλάδα: Έμφαση στο δανεισμό εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης
9 Απριλίου, 2016
Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργοδοτών 4-15 Απριλίου 2016
9 Απριλίου, 2016

Ασφάλεια: Ισχυρότεροι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας παρουσίασαν την Τετάρτη 6 Απριλίου ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ, των κρατών μελών και των χωρών-εταίρων της έναντι τέτοιου είδους απειλών, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ για την καταπολέμηση τους.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εκτίθενται όλο και περισσότερο σε υβριδικές απειλές, οι οποίες συνίστανται σε εχθρικές ενέργειες με στόχο την αποσταθεροποίηση ενός κράτους ή μιας περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας παρουσίασαν σήμερα ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ, των κρατών μελών και των χωρών-εταίρων της έναντι τέτοιου είδους απειλών, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ για την καταπολέμηση τους.

Περισσότερα εδώ.