Επένδυση 7,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα
9 Απριλίου, 2016
Οι Ολλανδοί λένε “όχι” στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
9 Απριλίου, 2016

Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη 6 Απριλίου αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου με στόχο την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Το σύστημα εισόδου-εξόδου θα εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ. Η νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης «δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων» που καθορίζει τον ρόλο των συστημάτων πληροφοριών στην ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, της εσωτερικής ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Περισσότερα εδώ.