Αποκαλύψεις – «μαμούθ» για τα παιχνίδια στις offshore
9 Απριλίου, 2016
Εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας
9 Απριλίου, 2016

Η κατάταξη “U-Multirank” επιβεβαιώνει την ανάγκη τόνωσης του περιφερειακού αντίκτυπου των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης

© CE/EC Europe et jeunesse_le livre blanc Entre mai 2000 et mars 2001, plusieurs milliers de jeunes europŽens de toutes origines, ainsi que des organisations travaillant pour ou avec eux ont ŽtŽ consultŽs. Le livre blanc fait non seulement la synthse des revendications exprimŽes par les jeunes mais Žgalement des propositions concrtes. La dŽcision d'avoir fait prŽcŽder sa publication par une large consultation relve de la volontŽ de promouvoir de nouvelles formes de gouvernance europŽenne consistant ˆ ouvrir le processus dŽcisionnel de l'UE ˆ la participation des citoyens, et donc aussi des jeunes. Les messages-clŽs : pour une participation citoyenne active

Η U-Multirank είναι η πρώτη παγκόσμια κατάταξη που επιτρέπει στους χρήστες – ιδίως στους φοιτητές – να συγκρίνουν εύκολα τις επιδόσεις των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια μπορούν να καταταχτούν ανάλογα με τις ερευνητικές επιδόσεις, την διδασκαλία και την μάθηση, τη μεταφορά γνώσεων, τον διεθνή προσανατολισμό και την περιφερειακή συμμετοχή.

Από την κατάταξη προκύπτει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ηγούνται παγκοσμίως όσον αφορά τον περιφερειακό αντίκτυπο, αφού πανεπιστήμια όπως το Πολυτεχνείο της Κόιμπρα (Πορτογαλία) και το Hanze UAS (Κάτω Χώρες) συμβάλλουν έντονα στην ανάπτυξη των αντίστοιχων περιφερειών τους. Όμως για πολλά πανεπιστήμια ο περιφερειακός αντίκτυπος δεν είναι ιδιαίτερα έντονος. Στην πραγματικότητα ο αντίκτυπος στην περιφερειακή καινοτομία εντοπίστηκε ως σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της πρόσφατης διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης παιδείας: μόνο το ένα πέμπτο των περισσότερων από τους 1.400 που απάντησαν θεώρησαν ότι τα πανεπιστήμια παίζουν έντονο ρόλο στην εθνική ή την περιφερειακή καινοτομία ενώ τα τρία τέταρτα υποστήριξαν έντονα μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα.

Περισσότερα εδώ.