Εφικτή -σε τεχνικό επίπεδο- η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
28 Απριλίου, 2016
INFOGRAPHIC: Γεωργία, ανάπτυξη και απασχόληση: Ποιος ο ρόλος της ΚΑΠ;
28 Απριλίου, 2016

Κρατικές ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με δύο αποφάσεις της Επιτροπής, του 2014 και του 2012, με τις οποίες διατασσόταν η ανάκτηση ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων από τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία. Τα κράτη μέλη πρέπει να ανακτούν ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις αποφάσεις της Επιτροπής και η οποία είναι συνήθως τετράμηνη. Αυτό είναι ουσιώδες, διότι οι καθυστερήσεις στην ανάκτηση παράνομων επιδοτήσεων διαιωνίζουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού τις οποίες προκάλεσαν οι ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεών της περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Περισσότερα εδώ.