Κρατικές ενισχύσεις
28 Απριλίου, 2016
Πρόταση Κατρούγκαλου για διατήρηση του αγγελιόσημου μέσω εργοδοτικών εισφορών
28 Απριλίου, 2016

INFOGRAPHIC: Γεωργία, ανάπτυξη και απασχόληση: Ποιος ο ρόλος της ΚΑΠ;

Η βιομηχανία γεωργικών τροφίμων της Ευρώπης παρέχει 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 6% του ΑΕΠ της ΕΕ. Το 2015, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολήθηκαν άμεσα στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 5% των Ευρωπαίων απασχολούμενων. Στα περισσότερα κράτη μέλη, η γεωργία εξακολουθεί να κυριαρχείται από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, όπου το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται από τα μέλη της οικογένειας. Την ίδια στιγμή, ο γεωργικός πληθυσμός της ΕΕ γερνάει γρήγορα. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 6% του συνόλου των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη είναι κάτω των 35 ετών. Η γεωργία ως πηγή απασχόλησης μειώνεται στην Ευρώπη. Μεταξύ 2000 και 2015, περίπου 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στον τομέα εξαφανίστηκαν. Με τη νέα ΚΑΠ, η Ευρώπη θέλει να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης βρίσκεται στα 118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, αξίας άνω των € 99.600.000. Κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να παρέχει: Ενίσχυση σε start-ups ύψους 5,3 δις € σε 170.000 νέους αγρότες και 60.000 επιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα. Υποστήριξη για 3,9 εκατομμύρια θέσεις σε μαθήματα κατάρτισης. 1,4 εκατομμύρια περιπτώσεις εξατομικευμέννων συμβουλών που παρέχονται στους αγρότες για να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων.

Περισσότερα εδώ.