Αγωγός ΤΑΡ: Τα μυστικά της μεγαλύτερης ξένης επένδυσης
20 Μαΐου, 2016
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ
20 Μαΐου, 2016

Εαρινή δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016: η Επιτροπή εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις

Τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να σταθεροποιηθεί η ανάκαμψη της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει σήμερα (18 Μαΐου)  τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της (ΑΧΣ) για το 2016, καθορίζοντας τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής για κάθε ένα από τα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Εκτός των δράσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί και υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές οι κατευθύνσεις εστιάζουν σε μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανάκαμψης των οικονομιών των κρατών μελών μέσω της τόνωσης των επενδύσεων, της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της επιδίωξης δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Περισσότερα εδώ.