ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ
20 Μαΐου, 2016
Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία επιστρέφει…
20 Μαΐου, 2016

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: τα Κράτη Μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση και να στηρίξουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Τετάρτη 18 Μαΐου  την τελευταία έκθεση προόδου σχετικά με τα προγράμματα επείγουσας μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, η οποία αξιολογεί τις ενέργειες που έγιναν μέχρι τις 13 Μαΐου 2016.

Σε γενικές γραμμές, η πρόοδος που σημειώθηκε μετά τη δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, αν και υπάρχουν ενδείξεις καλύτερης προετοιμασίας για μελλοντικές ενέργειες: μετά τα μέσα Απριλίου πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες μετεγκαταστάσεις, αλλά αυξήθηκε η προετοιμασία για μελλοντικές μετεγκαταστάσεις. Πρόοδος σημειώθηκε σε σχέση με τις μετεγκαταστάσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, πρέπει όμως να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή των μεταναστών σε παράτυπες διαδρομές. Λαμβανομένης υπόψη της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ελλάδα και της αύξησης των αφίξεων στην Ιταλία, καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα η εντατικοποίηση των προσπαθειών στον τομέα της μετεγκατάστασης.

Μετεγκατάσταση
Στην πρώτη της έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, (16/3/2016) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη μετεγκατάσταση τουλάχιστον 20.000 ατόμων έως τα μέσα Μαΐου. Ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε. Μόνο 355 επιπλέον άτομα μετεγκαταστάθηκαν μέσα στο διάστημα που καλύπτει η τελευταία έκθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αιτούντων που μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία σε 1.500. Και πάλι, μόνο ορισμένα από Κράτη Μέλη και συνδεδεμένα κράτη του χώρου Σένγκεν κατέβαλαν προσπάθειες μετεγκατάστασης.

Επανεγκατάσταση

Με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τα συμμετέχοντα κράτη, 6.321 άτομα επανεγκαταστάθηκαν μέχρι τις 13 Μαΐου σύμφωνα με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της 20ής Ιουλίου 2015. Τα άτομα αυτά έγιναν δεκτά από 16 κράτη επανεγκατάστασης (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Περισσότερα εδώ.