Έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια 56 εκατομ. ευρώ στην Ελλάδα για τη βελτίωση των συνθηκών για τους πρόσφυγες και ενίσχυση των διαδικασιών ασύλου
23 Μαΐου, 2016
Η Βουλγαρία ζητά “Σχέδιο Β” για το προσφυγικό εάν καταρρεύσει η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
23 Μαΐου, 2016

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: επενδύσεις άνω των 100 δισ. ευρώ σε λιγότερο από ένα έτος

Σε λιγότερο από ένα έτος λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων υποστηρίζει 64 έργα και έχει ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου, ενέκρινε χθες οκτώ ακόμη έργα για χρηματοδότηση ύψους 9,3 δισ. ευρώ. Αυτό φέρνει τον συνολικό αριθμό των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων σε 64 και επιτυγχάνει ήδη σχεδόν το ένα τρίτο του στόχου για επενδύσεις ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Τα νέα έργα στο επίκεντρο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γιούνκερ, αφορούν στρατηγικούς τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η ενεργειακή απόδοση και η ψηφιακή τεχνολογία και καλύπτουν επί του παρόντος 26 κράτη μέλη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή είδηση δείχνει ότι η παρούσα Επιτροπή δίνει μεγάλο βάρος στην πρωτοβουλία αυτή. Μαζί με τον εταίρο μας την ΕΤΕπ, υλοποιούμε το επενδυτικό μας σχέδιο: σε λιγότερο από ένα έτος λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ενεργοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Τηρούμε την υπόσχεση για μείωση της ανεργίας των Ευρωπαίων και συμβάλλουμε στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.»

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε σημαντική μείωση των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναστραφεί η πτωτική αυτή τάση και να εισέλθει η Ευρώπη στον δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης. Επαρκείς πόροι είναι διαθέσιμοι και πρέπει να κινητοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων. Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση, ούτε ένα κουμπί με το πάτημα του οποίου θα έρθει η ανάπτυξη, ούτε μια ενιαία λύση που να καλύπτει όλα τα προβλήματα. Η οικονομική προσέγγιση της Επιτροπής βασίζεται σε τρεις πυλώνες: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να εισέλθει η Ευρώπη σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία· δημοσιονομική υπευθυνότητα για την αποκατάσταση της ευρωστίας των δημόσιων οικονομικών και την παγίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· και επενδύσεις για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και τη διατήρησή της σε βάθος χρόνου.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής και εστιάζει στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων.

Περισσότερα εδώ.