Νέα έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΕ προς την Ελλάδα για το προσφυγικό
23 Μαΐου, 2016
10 βασικές αλλαγές για τα προϊόντα καπνού που πωλούνται στην ΕΕ (*)
23 Μαΐου, 2016

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην αναμόρφωση της διεθνούς βοήθειας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής

Dossier 10 : Les objectifs communs : ajuster les prestations et les cotisations de manire ˆ faire partager de faon ŽquilibrŽe les consŽquences financires du vieillissement entre les gŽnŽrations. ©CE / EC

Στις 23-24 Μαΐου θα συγκεντρωθούν στην Κωνσταντινούπολη πάνω από 50 παγκόσμιοι ηγέτες και 5 000 φορείς του ανθρωπιστικού, του αναπτυξιακού και του πολιτικού τομέα, με σκοπό να αναλάβουν τις κοινές τους ευθύνες για να αντιστρέψουν την ανοδική τάση των ανθρωπιστικών αναγκών και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισής τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της θα απευθύνουν από κοινού αίτημα για μια παγκόσμια εταιρική σχέση με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Ως μείζονες χορηγοί ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη Διάσκεψη Κορυφής στις 23-24 Μαΐου, στην οποία θα συγκεντρωθούν πάνω από 50 παγκόσμιοι ηγέτες και περίπου 5 000 φορείς του ανθρωπιστικού, του αναπτυξιακού και του πολιτικού τομέα, με στόχο τη μετάβαση από την αντιμετώπιση κρίσεων στην αποτελεσματική διαχείριση της πρόληψης και της έγκαιρης δράσης, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας. Πάνω από 125 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανά τον κόσμο χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Παρά τις άνευ προηγουμένου συνεισφορές τα τελευταία έτη, οι χορηγοί βοήθειας δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των σημερινών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί αποδοτική και αποτελεσματική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού ελλείμματος ύψους 15 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, θα δρομολογηθεί στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής η μεγάλη συμφωνία, μια πρόταση που υπέβαλε η ομάδα υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση στην έκθεσή της με τίτλο «Too Important to Fail: addressing the humanitarian financing gap» (Η αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού ελλείμματος στον ανθρωπιστικό τομέα είναι πολύ σημαντική για να αποτύχει). Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπρόεδρος της ομάδας, κα Kristalina Georgieva, δήλωσε: «Στόχος μας για τα επόμενα πέντε έτη είναι να χορηγήσουμε πρόσθετο ποσό ύψους ενός δισ. δολαρίων στα άτομα που χρήζουν επειγόντως βοήθειας που σώζει ζωές, με την εξοικονόμηση πόρων από τις διοικητικές και επικουρικές δραστηριότητες των χορηγών βοήθειας και των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε διάστημα λίγων μηνών, κατορθώσαμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία μεταξύ πολύ σημαντικών παραγόντων του ανθρωπιστικού οικοσυστήματος – μια συμφωνία με την οποία επιλύονται ζητήματα τα οποία παρακωλύουν και παρεμποδίζουν το έργο διάσωσης ζωών εδώ και πολλά χρόνια.»
Η προάσπιση του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ στη Διάσκεψη Κορυφής, ώστε να διασφαλίζεται ταχεία και ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα άτομα που τη χρειάζονται. Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, γιατρών, ιατρικών εγκαταστάσεων και εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο σε περιοχές συγκρούσεων και κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συμβολή μας μπορεί να είναι καθοριστική, εάν διατηρήσουμε τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής. Η προστασία των αμάχων και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η διασφάλιση της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελούν επιλογή αλλά ανθρώπινη απαίτηση.»
Δεδομένου ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αναγκαία και επιτρέπει τη διάσωση εκατομμυρίων θυμάτων βίαιων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών, απαιτούνται μακροπρόθεσμες λύσεις. Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της ΕΕ, κ. Neven Mimica, υπογραμμίζει τη σημασία της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία αποτελεί μια ακόμη προτεραιότητα στη Διάσκεψη Κορυφής: «Η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη βοήθεια έχουν ουσιώδη σημασία για τη στήριξη των χωρών εταίρων όσον αφορά την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών και την παροχή βοήθειας ώστε οι άνθρωποι να επανέλθουν σε κανονικές συνθήκες ζωής. Με την ενίσχυση της σύνδεσης αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που παρέχουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα βαθύτερα αίτια πολλών επαναλαμβανόμενων κρίσεων, όχι μόνο τις συνέπειές τους.»

Περισσότερα εδώ.