Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες στην ταινία «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» που υποστηρίχτηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA’
24 Μαΐου, 2016
Θολό το τοπίο για το μακροπρόθεσμο χρέος στο σημερινό Eurogroup
24 Μαΐου, 2016

Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να αναλάβει δράση

Στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ενισχύσει την πρόληψη και την ετοιμότητα, να βελτιώσει τη διεθνή ανταπόκριση και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για τη στήριξη ενός ιδιαίτερα βεβαρημένου συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωμένη στην επίτευξη σημαντικής προόδου σε καθέναν από τους πέντε βασικούς τομείς αρμοδιότητας για τους οποίους τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναλάβει βασικές δεσμεύσεις. Στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS), υποσχέθηκε να αναλάβει επί μέρους δεσμεύσεις όσον αφορά τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα κονδύλια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι βασικές προτεραιότητες που διατύπωσε η ΕΕ στη διάσκεψη περιλαμβάνουν: τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, την αποτελεσματική και αποδοτική χρηματοδότηση, τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την πρόληψη και τον τερματισμό κρίσεων και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών δράσεων.
Η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής δίνει την ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει και να αναμορφώσει την ανθρωπιστική δράση για τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη σ΄αυτή από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη και τον επίτροπο Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Νέβεν Μίμιτσα, ανακοίνωσε μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων.
Η ΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δρομολόγηση της «Μεγάλης Συμφωνίας» και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμβάλει στην κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος στον ανθρωπιστικό τομέα, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, ανέρχεται σε 15 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Βάσει της «Μεγάλης Συμφωνίας», τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια θα ανακατευθυνθεί τα επόμενα πέντε χρόνια στην «πρώτη γραμμή» της ανθρωπιστικής δράσης. Η δρομολόγηση της «Μεγάλης Συμφωνίας», μιας συμφωνίας αποδοτικότητας που προτάθηκε από την προαναφερόμενη ομάδα υψηλού επιπέδου και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ σημαντικών χορηγών και οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι μια ευκαιρία για περισσότερους χορηγούς και φορείς υλοποίησης δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δεσμευτούν για την υλοποίηση πάνω από 50 δράσεων, μεταξύ άλλων, ενίσχυση του προγράμματος βοήθειας σε μετρητά, αύξηση της άμεσης χρηματοδότησης εθνικών και τοπικών φορέων, βελτίωση των κοινών και αμερόληπτων αξιολογήσεων και μείωση της γραφειοκρατίας μέσω εναρμονισμένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.
Η ΕΕ είναι ένας από τους πρώτους χορηγούς που πέτυχαν το 2016 τον παγκόσμιο στόχο της διάθεσης του 4% της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης στην εκπαίδευση. Ανακοινώνοντας στη διάσκεψη τη στήριξή της ύψους € 5 εκατομμυρίων στην πλατφόρμα «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει – ένα ταμείο για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε περαιτέρω συγκεκριμένη δράση για τη στήριξη αυτής της προτεραιότητας. Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται αρχικά από την UNICEF και έχει ως στόχο να αυξήσει τις κοινές πολιτικές, επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις για την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων που πλήττονται από κρίσεις. Αποσκοπεί στη διάθεση περίπου 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ το πρώτο έτος, και στην αύξηση του επιπέδου της χρηματοδότησης σε 1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ το πέμπτο έτος, ώστε να παρασχεθεί εκπαίδευση σε συνολικά 75 εκατομμύρια παιδιά και νέους που πλήττονται από την κρίση.
Τέλος, στην εν λόγω διάσκεψη η ΕΕ επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να κινητοποιήσει επιχορηγήσεις άνω των €500 εκατομμυρίων για τη στήριξη των χωρών οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την τρέχουσα κρίση επισιτιστικής ασφάλειας που προκλήθηκε από το φαινόμενο «Ελ Νίνιο». Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Μια πρώτη δόση ύψους €125 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση δράσεων έκτακτης ανάγκης εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης μιας δεύτερης δόσης ύψους € 414 εκατομμυρίων για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας που συνδέεται με το φαινόμενο «Ελ Νίνιο».

Περισσότερα εδώ.