Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο : άνιση πορεία προς την επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς
25 Μαΐου, 2016
Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο για την ενίσχυση του έργου της στην Ελλάδα
25 Μαΐου, 2016

Ελληνική εκπροσώπηση στα βραβεία Natura 2000 για υποδειγματικά έργα προστασίας της φύσης

Στους έξι νικητές περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.
Στις 23 Μαΐου, ο Eπίτροπος κ. Βέλα ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων Natura 2000 για το 2016. Στους έξι νικητές περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι ένας από τους εταίρους που βραβεύτηκαν για το έργο για την προστασία της νανόχηνας, το σπανιότερο υδρόβιο πτηνό της Ευρώπης, στην κατηγορία «Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση».Εταίροι από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία και 15 άλλες χώρες ένωσαν τις προσπάθειές τους για επείγουσες δράσεις διατήρησης κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του πτηνού, εστιάζοντας παράλληλα σε θέματα πολιτικής, ευαισθητοποίησης, επαγγελματικής κατάρτισης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τα ετήσια βραβεία Natura 2000 επιβραβεύουν επιτεύγματα στον τομέα της διατήρησης και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με πρωτοβουλίες για την προστασία της φύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και της οικονομίας, από την οποία εξαρτάται η ευημερία τους.
Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν το 18 % της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και άνω του 5 % των θαλάσσιων περιοχών. Στόχος του δικτύου είναι η προστασία και ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης και η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πλέον πολύτιμων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της Ευρώπης.
Στους έξι νικητές, οι οποίοι επελέγησαν από 24 επικρατέστερες υποψηφιότητες, περιλαμβάνονται έργα από τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διασυνοριακά έργα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Περισσότερα εδώ.