Συμφωνία Κύπρου-Λετονίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας
25 Μαΐου, 2016
Ελληνική εκπροσώπηση στα βραβεία Natura 2000 για υποδειγματικά έργα προστασίας της φύσης
25 Μαΐου, 2016

Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο : άνιση πορεία προς την επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

Algirdas Semeta in Shanghai, China, 1/9/2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την ψηφιακή πρόοδο στην ΕΕ. Η ανάλυση δείχνει ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια όσον αφορά την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Ορισμένα, για παράδειγμα, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, είναι από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και, ενώ άλλες πρέπει ακόμη να καταβάλουν πολλές προσπάθειες.

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο (EDPR) περιλαμβάνει σειρά από οριζόντια κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι εξελίξεις σε πέντε διαφορετικούς τομείς (συνδεσιμότητα, ψηφιακές δεξιότητες, χρήση του διαδικτύου, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες) και σε μια σειρά εκθέσεων ανά χώρα με τα στοιχεία που επικεντρώνονται σε κάθε χώρα χωριστά.

Στόχος αυτής της έκθεσης παρακολούθησης είναι να επιτευχθεί μια πραγματική Ψηφιακή Ένωση μέσω της παρακολούθησης της υλοποίησης των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα όσον αφορά τις ψηφιακές επιδόσεις της ΕΕ κατά το παρελθόν έτος περιλαμβάνουν:

  • Πιο γρήγορο και κινητό διαδίκτυο,
  • Οι δημόσιες διοικήσεις παρέχουν ευρύτερο φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών,
  • Περισσότερα άτομα κάνουν τις αγορές τους διαδικτυακά.

 

Ειδικότερα για την Ελλάδα αναφέρεται ότι:

 

Η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία3 0,37 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι θετικό ότι το 37% των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση μέσω διαδικτύου.

Η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά το προηγούμενο έτος η βαθμολογία αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα.

Περισσότερα εδώ.