24 μαθητές από την Αθήνα στο Στρασβούργο για το πρόγραμμα Euroscola, 28-4-2016
25 Μαΐου, 2016
Ενιαία Ψηφιακή Αγορά: σημαντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ηλεκτρονικό εμπόριο και οπτικοακουστικά μέσα
26 Μαΐου, 2016

Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2016 με θέμα τη μετανάστευση

Η ΕΟΚΕ βραβεύει τις σημαίνουσες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών .

Για σχεδόν δύο χρόνια, οι εκτεταμένες και πρωτόγνωρες ροές προσφύγων από εμπόλεμες ή λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επηρεάσει έντονα την πολιτική και κοινωνική ζωή στην Ευρώπη. Η παροχή τροφής και καταλύματος στις μυριάδες των προσφύγων που φθάνουν στην ΕΕ, η εξοικείωση τους με τα νέα δεδομένα και τις πολιτιστικές διαφορές, καθώς και η παροχή στήριξης καθόλη τη διεργασία ένταξής τους ήταν και εξακολουθεί να είναι μείζονα πρόκληση την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο χάρη στην αυθόρμητη και αμέριστη υποστήριξη των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών εν γένει.

 

Η ΕΟΚΕ, με το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2016, επιθυμεί να επιβραβεύσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και/ή μεμονωμένα άτομα που συνέβαλαν σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, βοηθώντας πρόσφυγες και μετανάστες και προωθώντας έτσι τις ευρωπαϊκές αξίες και τη συνοχή.

 

Ειδικότερα, το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για το 2016 θα ανταμείψει πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν ήδη ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι οποίες πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • κάλυψη των πρώτων βασικών αναγκών και άμεση αρωγή των μεταναστών/προσφύγων·
  • παροχή κοινωνικής στήριξης, στέγασης και υπηρεσιών υγείας·
  • προσφορά πρακτικής υποστήριξης και συμβουλών·
  • πάταξη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων·
  • καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού·
  • ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις·
  • εξασφάλιση κατάρτισης σε υπηκόους τρίτων χωρών και στις κοινότητες υποδοχής.

 

Ο πλήρης κατάλογος των προϋποθέσεων, καθώς και το έντυπο αίτησης, διατίθενται στην ιστοσελίδα μας 2016 EESC Civil Society Prize. Φέτος, για πρώτη φορά, οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αποσταλούν απευθείας στην ΕΟΚΕ, χωρίς να έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από κάποιο μέλος της ΕΟΚΕ.

Περισσότερα εδώ.