Οι φυτικοί βιοδιεγέρτες σε ρόλο κλειδί για τα «πράσινα λιπάσματα» της ΕΕ
31 Μαΐου, 2016
WSJ: Η ΕΚΤ θα μπορούσε να κάνει δεκτά τα ελληνικά ομόλογα για τις ελληνικές τράπεζες
31 Μαΐου, 2016

Έκκληση η TTIP να ωφελήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε μια προσπάθεια για να κάνουν τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, TTIP, να λειτουργήσει προς όφελος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ζήτησαν μια προσεκτικά δομημένη συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες τους, όχι μόνο σε ένα ειδικό κεφάλαιο, αλλά σε ολόκληρο το κείμενο της Συνθήκης .

«Θέλουμε μια προσεκτικά δομημένη ΤΤΙΡ που προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, από την οποία οι ΜΜΕ μπορούν στη συνέχεια να επωφεληθούν», δήλωσε ο Ulrike Rabmer-Koller, ο πρόεδρος της UEAPME, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

«Ένα ειδικό κεφάλαιο στο ΤΤΙΡ για τις ΜΜΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντά τους. Χαιρετίζουμε τη συμπερίληψη του κεφαλαίου, αλλά καλούμε οι ανάγκες αυτές να αντικατοπτρίζονται σε όλα τα άλλα κεφάλαια επίσης», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει για την αρχή του « Think Small First », όταν πρόκειται για την κανονιστική συνεργασία.

Το 99% των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών-πάνω από 20 εκατομμύρια στην ΕΕ, και 28 εκατομμύρια στις ΗΠΑ – είναι ΜΜΕ. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ υποτίθεται ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ιδίως για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι εμπορικοί φραγμοί έχουν την τάση να επιβάρυνουν δυσανάλογα μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν λιγότερους πόρους για την αντιμετώπισή τους από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Οι ΜΜΕ παρέχουν τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και έχουν τεράστια ικανότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για εξαγωγές έχουν επιβαρυνθεί με δασμούς και κανονισμούς.

Περισσότερα εδώ.