ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
30 Μαΐου, 2016
Δηλώσεις του Προέδρου Γιούνκερ πριν από την Σύνοδο Κορυφής G7
31 Μαΐου, 2016

47 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εκπαίδευσης και για άμεσες ανάγκες των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 26 Μαίου, πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 47 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των προσφύγων στην Τουρκία.
Ποσό 20 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP), προς ενίσχυση των δυνατοτήτων της τουρκικής ακτοφυλακής για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Με πρόσθετο ποσό 27 εκατ. ευρώ από το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης θα χρηματοδοτηθούν εκπαιδευτικές υποδομές, κατάρτιση σε δεξιότητες και κοινωνική στήριξη των Σύρων προσφύγων. Η νέα αυτή χρηματοδότηση συνάδει με την ταχεία εφαρμογή του μηχανισμού Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και, αυτής συμπεριλαμβανομένης, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο αυτό πλαίσιο ανέρχεται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Το σχέδιο για την ακτοφυλακή χρηματοδοτείται με 20 εκατ. ευρώ με στόχο να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές της ικανότητες για την επιτυχή διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών καθώς και για την ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών και των προσφύγων, με παράλληλη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Με βάση το σχέδιο η τουρκική ακτοφυλακή θα προμηθευτεί σκάφη έρευνας και διάσωσης και άλλο εξειδικευμένο σωσίβιο εξοπλισμό. Τα παραπάνω θα συμπληρωθούν με σειρά προγραμμάτων κατάρτισης και λοιπή στήριξη για το προσωπικό της ακτοφυλακής. Το σχέδιο θα υλοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) σε στενή συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή και θα εποπτεύεται από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία.
Το εκπαιδευτικό σχέδιο αποτελείται από σειρά παρεμβάσεων με στόχο τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Θα χρηματοδοτηθεί με συνολικό ποσό 22 εκατ. ευρώ, που θα διατεθεί από το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης. Με τις δράσεις αυτές θα παρασχεθεί πρόσθετη εκπαιδευτική υποδομή για 23.000 παιδιά πρόσφυγες, κατάρτιση σε δεξιότητες για 24.000 Σύρους νέους, κοινωνική στήριξη για περισσότερους από 74.000 από τους πιο ευάλωτους Σύρους πολίτες, και θα παρασχεθεί βοήθεια προς τις τοπικές αρχές. Επιπλέον έχει εγκριθεί μια νέα δράση που χρηματοδοτείται με 5 εκατ. ευρώ για να αυξηθεί η πρόσβαση των σχεδόν 1.000 Σύρων νέων στα τουρκικά πανεπιστήμια κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στον τομέα αυτό θα χορηγηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση κατά τους προσεχείς μήνες. Σημειώνεται πως πριν από τον πόλεμο, το 20 % των Σύρων ηλικίας 18-25 ετών ήταν εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σήμερα στην ίδια ηλικιακή ομάδα των προσφύγων σε λιγότερο από 5 %, κι έτσι δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος οι νέοι αυτοί να χαρακτηριστούν ως «χαμένη γενιά».

Διαθέσιμο εδώ.