Διεθνής Αμνηστία: Οι πρόσφυγες δεν είναι ασφαλείς στην Τουρκία
8 Ιουνίου, 2016
Ολάντ: Υπαρκτή η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης στο Euro 2016
9 Ιουνίου, 2016

Έγκριση προτάσεων για απλούστευση και βελτίωση των κανόνων ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για την απλούστευση και τη βελτίωση της πλαισίου ασφάλειας για τα πλοία που μεταφέρουν επιβάτες στα ύδατα της ΕΕ.

Η επικαιροποίηση του πλαισίου ανταποκρίνεται σε διδάγματα που αντλήθηκαν π.χ. από ατυχήματα και τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές άμεση πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να γίνονται αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης.

Η Επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε: «Η παροχή των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας για τους επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφορών αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητές μου. Η επικαιροποίηση που προτείνουμε αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της αποσαφήνισης των κανόνων και της βέλτιστης αξιοποίησης των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων. Προτείνουμε επίσης να αρθούν ορισμένες περιττές και δαπανηρές απαιτήσεις. Πρόκειται σαφώς για βελτίωση της νομοθεσίας επί το έργον.»

Διαθέσιμο εδώ.