Ακόμη και με αφαίρεση ψήφου απειλείται η Πολωνία
8 Ιουνίου, 2016
Πραγματοποίηση της εκπομπής #EU4U “Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση των Νέων: ευρωπαϊκά προγράμματα”
8 Ιουνίου, 2016

Ενιαία αγορά: Πες την άποψή σου για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών – έως τις 26 Ιουλίου

Στόχος του Διαβατηρίου Υπηρεσιών είναι να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται όταν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα δημόσια διαβούλευση για το πώς μπορεί γίνει ευκολότερο για τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ. Όπως ανακοινώθηκε στη Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή σκοπεύει μέχρι τα τέλη του 2016 να προτείνει την καθιέρωση ενός Διαβατηρίου Υπηρεσιών προκειμένου να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή συγκεντρώνει επίσης απόψεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κανονιστικών εμποδίων για βασικές επιχειρηματικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα της οικονομίας της ΕΕ. Εντούτοις, η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ είναι ανεπαρκής, ιδίως στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, π.χ. υπηρεσίες λογιστών και μηχανικών, και τον κατασκευαστικό κλάδο. Το Διαβατήριο Υπηρεσιών θα βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών, μεγάλους και μικρούς, να ξεπεράσουν πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Με την προώθηση δυναμικών αγορών υπηρεσιών, η ενιαία αγορά θα συμβάλει στην επίτευξη φτηνότερων υπηρεσιών και μεγαλύτερη γκάμα επιλογών για τους καταναλωτές.»

Στόχος του Διαβατηρίου Υπηρεσιών είναι να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται όταν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Το Διαβατήριο Υπηρεσιών θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες, χωρίς όμως να αλλάξουν οι ισχύοντες κανόνες ή να μειωθούν οι απαιτήσεις στο πεδίο του εργατικού δικαίου ή της κοινωνικής προστασίας για τους παρόχους υπηρεσιών. Με την εξέταση του ρόλου που παίζουν οι ρυθμιστικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις ασφάλισης στην δραστηριοποίηση των παρόχων υπηρεσιών και μέσω της εξεύρεσης λύσεων για περιορισμό τους, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή επιθυμεί να αξιοποιήσει την Ενιαία Αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της ανάπτυξης. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου.

Περισσότερα εδώ.