ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
9 Ιουνίου, 2016
Επίσκεψη στην Αθήνα της Επιτρόπου Violeta Bulc (9-10 Iουνίου 2016)
9 Ιουνίου, 2016

Επένδυση 36 εκατ. ευρώ για ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά 16 καινοτόμων σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 3 ελληνικές συμμετοχές

Climate Change, Recycling tires, Noyon, France, 26/1/2010

Τα έργα περιλαμβάνουν σύνθετα υλικά προηγμένης τεχνολογίας για τα πτερύγια ανεμογεννητριών, ρομπότ λέιζερ που ανιχνεύει ελαττώματα συγκόλλησης σε κύτη πλοίων, μια εξελιγμένη διάταξη επαναιμάτωσης που χρησιμοποιείται στην ανάνηψη, τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας και ένα νέο ταχύτερο σύστημα ελέγχου της ευαισθησίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί σχεδόν 36 εκατ. ευρώ για 16 καινοτόμα έργαστο πλαίσιο του τέταρτου γύρου της πρωτοβουλίας «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (FTI), στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

Τα έργα περιλαμβάνουν σύνθετα υλικά προηγμένης τεχνολογίας για τα πτερύγια ανεμογεννητριών, ρομπότ λέιζερ που ανιχνεύει ελαττώματα συγκόλλησης σε κύτη πλοίων, μια εξελιγμένη διάταξη επαναιμάτωσης που χρησιμοποιείται στην ανάνηψη, τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας και ένα νέο ταχύτερο σύστημα ελέγχου της ευαισθησίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Στα 16 έργα συμμετέχουν 72 εταίροι από 16 χώρες με στόχο διατεθούν οι καινοτομίες τους στην αγορά ταχύτερα.

Ο κ. ΚάρλοςΜοέδας, Επίτροπος αρμόδιο για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, θέλουμε να υποστηρίξουμε τις καινοτόμες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Με τα πρόσφατα αυτά αποτελέσματα, η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 135 εκατ. ευρώ περίπου για την ταχεία πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση για δραστηριότητες καινοτομίας που είναι κοντά στην αγορά, βοηθώντας έτσι την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη να διατεθεί με επιτυχία στην αγορά».

Η πρωτοβουλία FTI δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2016, ο τέταρτος γύρος της πρωτοβουλίας, προσέλκυσε συνολικά 263 προτάσεις έργων με 1157 συμμετέχοντες. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που παρελήφθησαν από την έναρξη του προγράμματος ανήλθε σε 1166, από τις οποίες 62 επιλέχτηκαν να λάβουν χρηματοδότηση πάνω από 134,7 εκατ. ευρώ συνολικά. Σχεδόν το ήμισυ (46 %) των συμμετεχόντων στα έργα είναι ΜΜΕ.

 

Στον παρόντα τέταρτο γύρο συμμετέχουν τρεις ελληνικές εταιρείες σε τρία έργα:

Το έργο ShipTest συντονίζει η εταιρεία Spectrum από τον Πειραιά και συμμετέχει η εταιρεία Innora από το Κορωπί. Αφορά ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ρομπότ ελέγχου που καθοδηγείται από λέιζερ για τον εντοπισμό ατελειών στις συγκολλήσεις στο κύτος των πλοίων. Η διάθεση του συστήματος στην αγορά θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της επόμενης πενταετίας κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 398 άμεσες και 1.185 έμμεσες θέσεις εργασίας. Η Innora συμμετέχει ως εταίρος και στο έργο iPerm που έχει ως στόχο την κατασκευή ενός μόνιμου, ευφυούς και ενεργειακά αποδοτικού ασύρματου δικτύου παρακολούθησης διακρατικών αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάθεση του συστήματος στην αγορά αναμένεται να δημιουργήσει 215 νέες άμεσες θέσεις εργασίας.

Τέλος, η εταιρεία Mistras συμμετέχει ως εταίρος στο έργο RiserSure, στόχος του οποίου είναι η ταχεία εκτίμηση της ακεραιότητας εύκαμπτων κατακόρυφων αγωγών που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης. Το τελικό προϊόν θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης και θα βελτιώσει την ασφάλεια τους.

Περισσότερα εδώ.