Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επισκέπτονται την Ελλάδα για το προσφυγικό
14 Ιουνίου, 2016
Ευρωπαϊκή δράση για την αποτελεσματικότερη πρόληψη της τρομοκρατίας
14 Ιουνίου, 2016

Δήλωση του Επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου με την ευκαιρία της 31ης επετείου της Συμφωνίας του Σένγκεν

Με την ευκαιρία της 31ης επετείου της Συμφωνίας του Σένγκεν, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, δήλωσε: «Η Συμφωνία Σένγκεν αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου θυμόμαστε την καθημερινή σημασία και τα οφέλη της ζώνης Σένγκεν στην οποία έχουν καταργηθεί τα εσωτερικά σύνορα για τους ευρωπαίους πολίτες κι τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει μια Ευρώπη χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα προς το κοινό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στην κανονική λειτουργία της ζώνης Σένγκεν και στην κατάργηση, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016, όλων των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα που σχετίζονται με την μεταναστευτική κρίση. Περιμένουμε τα κράτη μέλη να συνεργαστούν προς το κοινό συμφέρον για να διαφυλάξουν ένα από τα πιο εμβληματικά επιτεύγματα και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ένωσης.»

Ιστορικό

Η Συμφωνία Σένγκεν υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 και δρομολόγησε τη διαδικασία κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών. Οι χώρες που υπέγραψαν αρχικά τη Συμφωνία ήταν: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία και Κάτω Χώρες. Ενσωματώθηκε στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999. Η σημερινή ζώνη Σένγκεν καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ – πλην του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας – καθώς και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν. Εκτός από την κατάργηση τν ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η συνεργασία Σένγκεν θέσπισε κοινούς κανόνες που καλύπτουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, εναρμόνισε τις προϋποθέσεις εισόδου και τους κανόνες θεώρησης διαβατηρίν για σύντομη παραμονή, ενίσχυσε την αστυνομική συνεργασία καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών.

Διαθέσιμο εδώ.