ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
30 Ιουνίου, 2016
Η υπόσχεση των «27» και ο φόβος των Βρυξελλών
30 Ιουνίου, 2016

Έγκριση παράτασης του καθεστώτος εγγυήσεων των ελληνικών τραπεζών

Με βάση τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Αν και η κατάσταση όσον αφορά τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εξάμηνη παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων συνάδει με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης, επειδή η παράταση του μέτρου είναι στοχευμένη, αναλογική, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις των τραπεζών λόγω της κρίσης, η Επιτροπή εγκρίνει τα καθεστώτα εγγυήσεων των υποχρεώσεων των τραπεζών για διαδοχικές εξαμηνιαίες περιόδους προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει τις προϋποθέσεις αναλόγως. Το ελληνικό καθεστώς εγγυήσεων εγκρίθηκε αρχικά το Νοέμβριο του 2008. Η ισχύς της έγκρισης του καθεστώτος παρατάθηκε αρκετές φορές, για τελευταία φορά το Δεκέμβριο του 2015 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016.

Περισσότερα εδώ.