Ανανέωση της δέσμευσης για την ένταξη των Ρομά ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
30 Ιουνίου, 2016
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
30 Ιουνίου, 2016

Διαβούλευση για την Εμβάθυνση της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.)

Η υλοποίηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελεί μία από τις 10 βασικές προτεραιότητες του Προέδρου Juncker.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι πέντε Πρόεδροι – ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, ο Πρόεδρο της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ, Donald Tusk, ο Πρόεδρος του Ευρωομάδας, Jeroen Dijsselbloem, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz δημοσίευσαν μια έκθεση στις 22 Ιουνίου 2015 η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ΟΝΕ μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω κατά τα προσεχή έτη, έως το 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ένωση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 1) Στη δημιουργία ενός συστήματος αρχών ανταγωνιστικότητας της ζώνης του ευρώ 2) στην ενισχυμένη εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών 3) τη μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις και 4) στον ισχυρότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο ενός βελτιωμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Για να γίνει πραγματικότητα το κοινό όραμα για το μέλλον της ΟΝΕ, προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμοστούν σε τρία στάδια.

  • Στάδιο 1,  «Εμβάθυνση στην πράξη» (1η Ιουλίου 2015 – 30 Ιουνίου 2017)
  • Στάδιο 2,  «Ολοκλήρωση της ΟΝΕ»
  • Τελικό στάδιο (το αργότερο έως το 2025): μόλις τεθούν πλήρως σε εφαρμογή όλα τα μέτρα, η βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ θα δημιουργήσει έναν χώρο σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα αλλά και έναν χώρο ελκυστικό για τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να προσχωρήσουν, εφόσον είναι έτοιμα να το πράξουν.

Για να προετοιμάσει τη μετάβαση από το στάδιο 1 στο στάδιο 2, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια Λευκή Βίβλο την άνοιξη του 2017, όπου θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων νομικής φύσης για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ στο στάδιο 2. Για την εκπόνησή της Λευκής Βίβλου και την ανταλλαγή απόψεων σε ευρεία βάση, η Επιτροπή προωθεί συζητήσεις και δημόσιες διαβουλεύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πάνω από 60 εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλα τα Κράτη Μέλη για να συζητήσουν τις παραμέτρους εμβάθυνσης της ΟΝΕ (https://ec.europa.eu/priorities/national-consultations-emu-deepening_en).

Στην Ελλάδα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει συζήτηση στα γραφεία της την Τετάρτη 29/6 το απόγευμα.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς από τον πολιτικό, τον ακαδημαϊκό, τον οικονομικό και τον δημοσιογραφικό χώρο καθώς και οργανώσεις νεολαίας και κοινωνικοί εταίροι.

Περισσότερα εδώ.