Απέτυχαν στα stress test των ΗΠΑ οι Deutsche Bank και Santander
1 Ιουλίου, 2016
Όταν το κοινωνικό όφελος είναι πιο σημαντικό από το κέρδος
1 Ιουλίου, 2016

Εντομοκτόνα: Μέτρα μετά την αδυναμία των κρατών μελών να καταλήξουν σε συμφωνία

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εκφράσθηκαν σχετικά με την επανέγκριση της χρήσης γλυφοσάτης, τα κράτη μέλη δεν ήταν έτοιμα να αναλάβουν την ευθύνη για τη λήψη απόφασης καθώς δεν επιτεύχθηκε ειδική πλειοψηφία στη μόνιμη επιτροπή στις 6 Ιουνίου ούτε στην επιτροπή προσφυγών στις 24 του ίδιου μήνα.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διεξοδικότατη και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση της δραστικής ουσίας που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τους εθνικούς οργανισμούς των κρατών μελών, η Επιτροπή παρέτεινε την έγκριση χρήσης της γλυφοσάτης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το αργότερο έως τα τέλη του 2017.

Έως τα τέλη του 2017, αναμένεται μια επιπλέον γνωμοδότηση για τις ιδιότητες της δραστικής ουσίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) την αρμόδια αρχή της ΕΕ για την αξιολόγηση των φακέλων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των χημικών ουσιών. Η γνωμοδότηση του θα ληφθεί πλήρως υπόψη για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων. Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει στα κράτη μέλη να περιορίσουν τους όρους χρήσης της γλυφοσάτης στην ΕΕ. Οι εν λόγω όροι περιλαμβάνουν την απαγόρευση  τη χρήσης της βοηθητικής ουσίας POE-tallowamine σε προϊόντα με βασικό συστατικό την γλυφοσάτη, την υποχρέωση να ενισχυθεί ο έλεγχος για τις χρήσεις της γλυφοσάτης πριν τη συγκομιδή καθώς και να ελαχιστοποιηθεί η χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές (δημόσια πάρκα και παιδικές χαρές). Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα δεν κατέληξαν σε συμπεράσματα. Η Επιτροπή λυπάται που τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία ως προς τους παραπάνω περιοριστικούς όρους και θα καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για να θεσπιστούν το συντομότερο δυνατό.

Περισσότερα εδώ.