Έρευνα: Ποιές οι προτεραιότητες των Ευρωπαίων για την ΕΕ;
1 Ιουλίου, 2016
Έναρξη της 1ης Σλοβακική Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1 Ιουλίου, 2016

Επιπλέον στήριξη 1,4 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 30/6, τη διάθεση συμπληρωματικού ποσού 1,4 δισ. ευρώ για να στηρίξει τους πρόσφυγες στην Τουρκία, με σκοπό την αύξηση του συνολικού ποσού που διατίθεται από την χρηματοδοτική διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία μέχρι τα 2 δισ. ευρώ έως τα τέλη Ιουλίου.

Το προτεινόμενο ειδικό μέτρο, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης θα καλύπτει μέτρα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των δημοτικών και κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικοοικονομικής στήριξης.

Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης το προσφάτως δημοσιευθέν σχέδιο εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας για την Τουρκία. Το εν λόγω σχέδιο καθορίζει την ανθρωπιστική στρατηγική στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, με συνολική χρηματοδότηση ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών από τα κράτη μέλη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σχέδιο εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας, που έχει ποτέ δημοσιεύσει η Επιτροπή.

Ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας & τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ Γιοχάνες Χαν, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή δεσμεύεται να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία με γρήγορο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, σε στενή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Η κινητοποίηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να παρασχεθεί εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη στους πρόσφυγες και να υποστηριχτούν οι κοινότητες υποδοχής τους. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία ανταποκρίνονται στη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών των προσφύγων στην Τουρκία».

Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «Η δημοσίευση του σχεδίου εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας για την Τουρκία το 2016, με συνολικό ποσό άνω των 500 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Αυτός ο άνευ προηγουμένου προϋπολογισμός αντανακλά τις ανθρωπιστικές προκλήσεις στην Τουρκία, η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων παγκοσμίως, ο οποίος υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια άτομα. Αντανακλά τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση με αξιοπρεπή, αποτελεσματικό, αποδοτικό από άποψη κόστους και υπεύθυνο τρόπο, σεβόμενη παράλληλα τις ανθρωπιστικές αρχές που καθοδηγούν τις ενέργειές μας».

Η διευθύνουσα επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εκταμίευση της βοήθειας στους πρόσφυγες, εκταμίευση η οποία πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας κατά τους τελευταίους μήνες. Από το σύνολο των 3 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 740 εκατ. ευρώ συνολικά, για την παροχή ανθρωπιστικής και μη ανθρωπιστικής βοήθειας. Από το ποσό αυτό, τα 150 εκατ. ευρώ έχουν ήδη γίνει αντικείμενο συμβάσεων, και από αυτά, τα 105 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί.

Η διευθύνουσα επιτροπή εξέτασε, επίσης, λεπτομερώς μια φιλόδοξη σειρά έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ίδιο μέσο για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των δημοτικών και κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικοοικονομικής υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία. Μετά από έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ, το ειδικό αυτό μέτρο θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ) και το περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης.

Η Επιτροπή παρουσίασε στη διευθύνουσα επιτροπή την ανθρωπιστική στρατηγική στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, στρατηγική που έχει ως στόχο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών για 1 εκατομμύριο το πολύ πρόσφυγες μέσω της εφαρμογής του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας έκτακτης ανάγκης (ESSN) — μια ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα επιτρέψει στους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες να λαμβάνουν ένα ποσό μηνιαίως για να καλύψουν τις ανάγκες τους, π.χ. τροφή και στέγη.

Παράλληλα με την παρούσα εμβληματική πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης το πλαίσιο αυστηρής προστασίας καθώς και την στρατηγική όσον αφορά την υγεία και τις άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν συμπληρωματικά με τις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες. Θα προβλεφθεί επίσης αποθεματικό ποσό για την ταχεία ανταπόκριση σε επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας θα αρχίσουν να υλοποιούνται από τα τέλη Ιουλίου 2016.

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου της διάθεσης πριν από το τέλος του καλοκαιριού του 2016 ποσού άνω των 2 δισ. ευρώ από τα συνολικά διαθέσιμα κονδύλια της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2016-2017.

Περισσότερα εδώ.