Νέοι κανόνες για την καλύτερη προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών
1 Ιουλίου, 2016
Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017
1 Ιουλίου, 2016

Νέος μηχανισμός εγγυοδοσίας για την ενίσχυση των ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) παρουσίασαν σήμερα μια πρωτοβουλία εγγυήσεων ύψους 121 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, αναμένεται να χορηγηθούν τραπεζικά δάνεια ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ κατά τα επόμενα έξι έτη.

Η σημερινή πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στο ΕΤΕ να παρέχει δωρεάν εγγυήσεις και αντεγγυήσεις σε επιλεγμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, ώστε αυτοί να μπορούν να χορηγούν περισσότερα δάνεια σε επιχειρηματίες στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Οι εμπορικές τράπεζες/τράπεζες λιανικής, οι αναπτυξιακές τράπεζες και άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς που δικαιούνται να λάβουν την εγγύηση ύψους 121 εκατ. ευρώ θα υποστηρίξουν περισσότερες από δέκα χιλιάδες ΜΜΕ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο οπτικοακουστικός τομέας (συμπεριλαμβανομένων του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των κινούμενων σχεδίων, των βιντεοπαιχνιδιών και των πολυμέσων), τα φεστιβάλ, η μουσική, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία, η καλλιτεχνική χειροτεχνία, η πολιτιστική κληρονομιά, ο σχεδιασμός αντικειμένων, οι παραστατικές τέχνες, οι εκδόσεις, το ραδιόφωνο και οι εικαστικές τέχνες.

Το χρηματοδοτικό μέσο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Ευρώπης» – του βασικού προγράμματος της ΕΕ για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας – θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΕ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αναμένεται να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το μέσο ήδη από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Γκίντερ Έτινγκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε σήμερα: «Τα δημιουργικά άτομα και οι δημιουργικές επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να πειραματιστούν και να ρισκάρουν για να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Τους βοηθάμε να λάβουν τα τραπεζικά δάνεια που κανονικά δεν θα μπορούσαν να λάβουν».

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΕΤΑ κ. Roger Havenith δήλωσε: «Η στήριξη των επιχειρήσεων για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να βρουν χρηματοδοτικές λύσεις βασισμένες στην αγορά βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παροχή προστασίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων χρηματοδότησης είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες για τη στήριξη των ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ο μηχανισμός εγγυοδοσίας για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, τον οποίο υπογράφουμε σήμερα, θα βοηθήσει τις ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη, από τον χώρο του κινηματογράφου έως τα φεστιβάλ και από το χώρο της μουσικής έως τα μουσεία, να ξεκινήσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους».

Στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιστοιχούν περισσότερες από 7 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ και το 4,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ (πηγήpdf). Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορεί να είναι δύσκολη για τους εν λόγω τομείς, κυρίως λόγω της άυλης φύσης των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεών τους, του περιορισμένου μεγέθους της αγοράς, της αβεβαιότητας της ζήτησης, καθώς και της αδυναμίας των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων να αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες αυτών των τομέων λόγω της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης.

Ο νέος μηχανισμός εγγυοδοσίας για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας προβλέπει δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, παρέχοντάς τους ειδική εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά βασικά στοιχεία των εν λόγω τομέων (π.χ. ειδικά επιχειρηματικά μοντέλα και αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων στους συγκεκριμένους τομείς). Η ανάπτυξη ικανοτήτων θα αναλαμβάνεται από παρόχους υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιλέγονται από το ΕΤΑ (π.χ. εταιρείες συμβούλων ειδικευμένες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας) μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Η κατάρτιση αυτή θα παρέχεται δωρεάν στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Τις επόμενες ημέρες, η ΕΤΕ θα δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα τα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, οργανισμοί εγγυήσεων, ταμεία κλπ.). Μετά από ενδελεχή διαδικασία επιλογής, το ΕΤΕ θα επιλέξει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που μπορούν να χορηγήσουν τη νέα χρηματοδότηση σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους στοχευμένους τομείς. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα πρέπει να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα προτείνουν στις ΜΜΕ και για την υιοθέτησή τους από τους πιθανούς δικαιούχους.

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των εργασιών της Επιτροπής για τη στήριξη των επενδύσεων και την αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, κάτι που αποτελεί τον στόχο τουΕπενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Συμπληρώνει επίσης το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά σχετικά με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και, ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων να αναπτυχθούν στην ψηφιακή εποχή.

Σχετικά με το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει ως βασική αποστολή την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, το ΕΤΕ προωθεί τους στόχους της ΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σχετικά με τον Μηχανισμό Εγγυοδοσίας για τους Τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργίας και τη «Δημιουργική Ευρώπη»

Το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διατομεακής συνιστώσας του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», είναι το πρώτο με ένα τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Επιδιώκει τον ίδιο στόχο με το σκέλος για τις ΜΜΕ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη: αύξηση της χορήγησης δανείων στις ΜΜΕ ώστε αυτές να μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Η «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα 7ετές πρόγραμμα (2014-2020) που στοχεύει στη στήριξη των φορέων στους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,46 δισ. ευρώ. Αποτελείται από το πρόγραμμα MEDIA για την ανάπτυξη και τη διανομή των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, το πρόγραμμα «Πολιτισμός», το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες του πολιτιστικού τομέα για την προώθηση π.χ. της διασυνοριακής συνεργασίας και της λογοτεχνικής μετάφρασης, καθώς και της διατομεακής συνιστώσας. Στόχος της «Δημιουργικής Ευρώπης» είναι η προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας, η μεγαλύτερη δυνατή προβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Περισσότερα εδώ.