Εντομοκτόνα: Μέτρα μετά την αδυναμία των κρατών μελών να καταλήξουν σε συμφωνία
1 Ιουλίου, 2016
Συμμετοχή του Προέδρου Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Άτυπη Σύνοδο των 27 της ΕΕ (28-29 Ιουνίου)
1 Ιουλίου, 2016

Όταν το κοινωνικό όφελος είναι πιο σημαντικό από το κέρδος

Η κοινωνική οικονομία, ένας τομέας που άντεξε περισσότερο σε σύγκριση με άλλους ενάντια στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί πάγια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η κοινωνική οικονομία, ένας τομέας που άντεξε περισσότερο σε σύγκριση με άλλους ενάντια στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί πάγια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προκειμένου να προωθήσει μια «άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς», η Επιτροπή έχει θέσει την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τόσο ως προς την εδαφική συνοχή όσο και ως προς την αναζήτηση νέων λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα, και συγκεκριμένα στην μάχη κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού[1]. Για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση επέφερε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τη κοινωνική συνοχή της χώρας, η κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να αποδειχθεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση.  

Η κοινωνική οικονομία δεν συνιστά κάτι νέο για την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, η «Κοινή Συντροφία και Αδελφότης των Αμπελακίων»  θεωρείται ο πρώτος σύγχρονος συνεταιρισμός στον κόσμο. Ιδρύθηκε από το 1750 έως το 1770 όταν μικρές «συντροφίες» που παρήγαγαν  βαμβάκι και νήμα σε 22 χωριά στην περιοχή των Τεμπών, ενώθηκαν το 1772 για να αποφύγουν τον άσκοπη αντιπαλότητα και τον ανταγωνισμό. Η Συντροφία εξελίχθηκε σε σημαντική επιχείρηση, που αριθμούσε 6000 μέλη, 24 βιοτεχνίες και 17 παραρτήματα σε όλη την Ευρώπη, και επεκτεινόταν από την Αγία Πετρούπολη έως το Λονδίνο και τη Σμύρνη. Τα μέλη της επωφελούνταν από κοινωνική ασφάλιση, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία και βιβλιοθήκες καθώς και από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμπελακίων[2].

Από τότε, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της χώρας έχουν αλλάξει κατά πολύ. Ωστόσο, οι σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, η έλλειψη επενδύσεων καθώς και η ραγδαία αύξηση του ποσοστού των ανέργων υπογραμμίζουν, περισσότερο από άλλοτε, την ανάγκη για επενδύσεις σε επιχειρήσεις των οποίων κύριος στόχος είναι να συνεισφέρουν στην κοινωνία ενώ παραμένουν οικονομικά βιώσιμες.

Επενδύοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη

Η κοινωνική οικονομία είναι ένας τομέας που ακόμα δεν έχει πλήρως διερευνηθεί στην Ελλάδα. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – είτε βασιζόμενη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα (συνολικός προϋπολογισμός 6,4 εκατ. ευρώ) είτε μέσω βασικών επιχειρηματικών δράσεων – η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί κατά την νέα προγραμματική περίοδο. Δύο στοιχεία φανερώνουν ξεκάθαρα την πρόθεση των ελληνικών αρχών να χρησιμοποιήσουν την κοινωνική οικονομία ως ένα νέο μοντέλο που θα συνδράμει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Πρώτον η δέσμευση κονδυλίων ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Και δεύτερον η επιλογή της σχετικής επιχειρηματικής προτεραιότητας από  όλες τις περιφέρειες (συνολικά 13) που συμμετέχουν στα επιχειρησιακά προγράμματα. Η κοινωνική οικονομία αναφέρεται επίσης στο μνημόνιο κατανόησης[3] ως ένα από τα μέσα ενίσχυσης της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Με τη στήριξη της ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Συνοχής, η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία μεσοπρόθεσμα, βιώσιμων θέσεων εργασίας και για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Τρία παραδείγματα έργων που επικεντρώνονται στην κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα:

Μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση

Η Wise Greece (Σοφή Ελλάδα) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση με διττή αποστολή: προωθεί πάνω από 450 προϊόντα άριστης ποιότητας από τις πωλήσεις των οποίων συγκεντρώνει χρήματα για να αγοράσει τρόφιμα που τα δωρίζει σε αναξιοπαθούντες. Η Wise Greece επιλέγει τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα και τα προωθεί σε διάφορα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Οι Έλληνες παραγωγοί διαθέτουν ένα ποσοστό από τις πωλήσεις τους στη Wise Greece για να καλύψει τις βασικές διατροφικές ανάγκες  των φιλανθρωπικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που στηρίζουν άστεγους, παιδιά και ηλικιωμένους. Η εταιρεία έχει κερδίσει πολλά βραβεία χάρη στη κοινωνική υπευθυνότητα που επιδεικνύει, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στο πλαίσιο των βραβείων ‘Startup Greece 2016’

http://www.en.wisegreece.com/

Επιχειρώντας την ένταξη

Η Κοι.ΣΠΕ Διαδρομές είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης (Κοι.ΣΠΕ) στην Αττική που δημιουργήθηκε από τους εργαζομένους της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κύριος στόχος του είναι η εύρεση εργασίας και η κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κοι.ΣΠΕ λειτουργεί ένα γραφείο παροχής εργασιακών και επαγγελματικών συμβουλών που βοηθά τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν αμειβόμενη εργασία στην ανοικτή αγορά εργασίας. Επιπλέον, ο συνεταιρισμός διαθέτει δική του υπηρεσία καθαρισμού και καφετέρια ενώ έχει και εμπορικές συναλλαγές – δραστηριότητες οι οποίες συνεισφέρουν στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους πολίτες που είναι αποκλεισμένοι από την ανοικτή αγορά εργασίας.

http://koispediadromes.gr

Όλα τα τελευταία νέα!

Η Σχεδία είναι το μόνο ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου. Διανέμεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από το Φεβρουάριο του 2013 από άστεγους και άνεργους πολίτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κερδίσουν ένα μικρό εισόδημα και σταδιακά να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους. Η Σχεδία υποστηρίζει επίσης την επανένταξη των απόρων μέσω της οργάνωσης δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων όπως τοπικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, μαθήματα τέχνης και θεάτρου, κοινωνικές περιηγήσεις στην Αθήνα (τις «αόρατες διαδρομές») και πολλά άλλα.

http://www.shedia.gr/

Περισσότερα εδώ.