Ένας Έλληνας επιστήμονας, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, στο επιστημονικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
31 Αυγούστου, 2016
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016: Ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ για την “Κατάσταση της Ένωσης” (State of the Union speech)
31 Αυγούστου, 2016

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Το Συμβούλιο εγκρίνει τις συστάσεις για την Ισπανία και την Πορτογαλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου για την Ισπανία και την Πορτογαλία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Οι αποφάσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τις συστάσεις της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου. Μετά την απόφαση της 12ης Ιουλίου ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν ανέλαβαν αποτελεσματική δράση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα υπερβολικά τους ελλείμματα, το Συμβούλιο έχει πλέον ακυρώσει τα πρόστιμα για τις δύο χώρες και έθεσε νέα πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής για την καθεμία χώρα, ακολουθώντας τη σύσταση της Επιτροπής.

Η απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου αναφορικά με την έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων υποχρέωσε νομικά την Επιτροπή να προτείνει την επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου μπορούσε να ανέλθει μέχρι το 0,2 % του ΑΕΠ. Ωστόσο, κάνοντας χρήση μιας από τις δυνατότητες που προβλέπεται στο Σύμφωνο, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο στις 27 Ιουλίου να ακυρώσει το πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα από Ισπανία και Πορτογαλία, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο χώρες καθώς και τη δέσμευσή τους να συμμορφωθούν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη σύσταση δεν ήταν δεσμευτική για το Συμβούλιο, όμως αυτό επέλεξε να την ακολουθήσει.

Σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μη ανάληψη αποτελεσματικής δράση από τις δύο χώρες, η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει στο Συμβούλιο την αναστολή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπονται βάσει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για το 2017.

Ο Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε: «Σήμερα, ακολουθώντας τις συστάσεις της Επιτροπής, οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ αποφάσισαν να ακυρώσουν τα χρηματικά πρόστιμα για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επιβεβαίωσαν επίσης τη νέα πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής για τις δύο χώρες. Η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης από την Ισπανία και την Πορτογαλία θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση για την άρση της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπονται βάσει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, αρμόδιος Επίτροπος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, δήλωσε: «Οι σημερινές αποφάσεις αντικατοπτρίζουν μια έξυπνη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δίνοντας περισσότερο χρόνο στην Ισπανία και την Πορτογαλία να επαναφέρουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα κάτω από το 3%, το Συμβούλιο καθορίζει νέες αξιόπιστες δημοσιονομικές πορείες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση τόσο των οικονομιών των δύο χωρών όσο και της ζώνης του ευρώ. Η Σταθερότητα και η Ανάπτυξη απαιτούν ισχυρή αποφασιστικότητα προκειμένου να μπουν τα δημόσια οικονομικά σε τάξη. Είμαι βέβαιος ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ανταποκριθούν αναλόγως στις συλλογικές αποφάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβε η Ισπανία και η Πορτογαλία κατά τους προσεχείς μήνες στο πλαίσιο τόσο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος όσο και της ανάλυσης των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2017».

Ακολουθώντας τη σύσταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο καλεί την Πορτογαλία να θέσει τέλος στο υπερβολικό έλλειμμά της μέχρι το 2016 και την Ισπανία να το πράξει το αργότερο μέχρι το έτος 2018.

Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της για αναστολή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων από τα ΕΔΕΤ για το 2017 έπειτα από διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα λάβει χώρα μετά τις θερινές διακοπές του Κοινοβουλίου. Για άρση της αναστολής της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα πρέπει να αποδείξουν πλήρη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως διατυπώνεται στις συστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα από το Συμβούλιο. Τα δύο κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν αποτελεσματική δράση και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 μαζί με τα σχέδια δημοσιονομικού προγράμματος το προσεχές φθινόπωρο.

Περισσότερα εδώ.