Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Το Συμβούλιο εγκρίνει τις συστάσεις για την Ισπανία και την Πορτογαλία
31 Αυγούστου, 2016
Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία σχετικά με δηλώσεις που αμφισβητούν την ποιότητα των επίσημων στατιστικών της χώρας
31 Αυγούστου, 2016

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016: Ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ για την “Κατάσταση της Ένωσης” (State of the Union speech)

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, θα εκφωνήσει την ομιλία του για την “Kατάσταση της Ένωσης” ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ θα προβεί σε απολογισμό των επιτευγμάτων του περασμένου έτους και θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Ο Πρόεδρος θα καθορίσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα ανταπεξέλθει στα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια.

Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης δίνει παραδοσιακά το έναυσμα της έναρξης του διαλόγου με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2017.

Περισσότερα εδώ.