Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει κοινή ευρωπαϊκή πιστοποίηση συσκευών ελέγχου στα αεροδρόμια
14 Σεπτεμβρίου, 2016
Κατάργηση των τελών περιαγωγής στο τέλος Ιουνίου 2017: η Επιτροπή θα επαναπροσδιορίσει την «πολιτική εύλογης χρήσης»
14 Σεπτεμβρίου, 2016

Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 348 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ θα υλοποιηθεί από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων που υπάγεται στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο, καθώς και το τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των προσφύγων.

Η ΕΕ έχει υπογράψει το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας με τη χρήση άμεσων μεταφορών κονδυλίων για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των πλέον ευάλωτων προσφύγων στην Τουρκία. Το Δίκτυο Κοινωνικής Ασφάλειας Έκτακτης Ανάγκης (ESSN), που χρηματοδοτείται με 348 εκατ. ευρώ από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, είναι το πρώτο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αυτού του είδους, που συνδυάζει την τεχνογνωσία για διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές και κρατικές υπηρεσίες για να προσεγγίσει ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Τουρκία. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να τηρεί τις δεσμεύσεις της δυνάμει της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

«Σύμφωνα με την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών για τη στήριξη ευάλωτων προσφύγων στην Τουρκία, η πρωτοφανής κλίμακα του ESSN αλλάζει σημαντικά τις ζωές των γυναικών, ανδρών και παιδιών, που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν ζώνες συγκρούσεων και βίας. Μαζί με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και τους Τούρκους εταίρους μας, δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο σύστημα που μπορεί να προσφέρει στους πολίτες αυτό που έχουν ανάγκη, στον τόπο όπου υπάρχει ανάγκη, και κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Μέσω του ESSN, η συμβολή μας θα κατευθυνθεί αποτελεσματικότερα στους ευάλωτους πρόσφυγες. Πρόκειται για ένα βήμα που αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά τη διάθεση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Δράττομαι της ευκαιρίας για να επαινέσω την Τουρκία για την απαράμιλλη γενναιοδωρία της όσον αφορά την υποστήριξη των προσφύγων στη χώρα», δήλωσε ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

«Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος είναι υπερήφανη για την εταιρική της σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και το τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής σε αυτήν την καινοτόμο πρωτοβουλία, αυτό το μοναδικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στη διατήρηση της αξιοπρέπειάς των ευάλωτων προσφύγων και να τους δώσει την οικονομική δυνατότητα που θα τους επιτρέψει να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να αγοράσουν τα απαραίτητα για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, Δρ. Κερέμ Κινίκ.

Από τον Οκτώβριο του 2016, θα πραγματοποιούνται μηνιαίες μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικές κάρτες που θα δοθούν ανά την Τουρκία στους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη. Η κάρτα ανάληψης μετρητών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη στήριξη των οικογενειών ώστε να αγοράζουν ό,τι χρειάζονται περισσότερο, παρέχοντας τους την αξιοπρέπεια της επιλογής. Οι πρόσφυγες θα μπορούν να τραφούν και να στεγάσουν τις οικογένειες τους και να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανώνται σε τοπικές αγορές, το νέο σύστημα θα ενισχύσει επίσης την τοπική οικονομία.

Από την τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια θα επωφεληθούν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες σε ολόκληρη τη χώρα από το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Το πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο, θα αξιοποιήσει υφιστάμενα συστήματα κουπονιών και την εμπειρογνωμοσύνη του τουρκικού Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής υπό τον συντονισμό της τουρκικής Εθνικής Αρχής Διαχείρισης καταστροφών (AFAD). Το ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών κοινωνικής υποστήριξης της Τουρκίας (ISAIS) θα χρησιμεύσει για την ενσωμάτωση του ESSN στα κυβερνητικά συστήματα. Το ESSN έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να τηρεί τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, ενώ στηρίζεται σε βιώσιμα δημόσια συστήματα εθνικής εμβέλειας.

Περισσότερα εδώ.