Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
14 Σεπτεμβρίου, 2016
Συγκρότηση Ομάδας Δράσης για τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και διορισμός αναπληρωτή επικεφαλής διαπραγματευτή
14 Σεπτεμβρίου, 2016

Προκήρυξη βραβείου γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε (13/9/2016) το διαγωνισμό για το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ για το 2017, με το οποίο επιβραβεύονται τέσσερις γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες έχουν επιτύχει να διαθέσουν μια καινοτομία στην αγορά.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ προβάλλει κάποιες μόνο από τις πολλές εξαιρετικές γυναίκες που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης. Οι προηγούμενες νικήτριες έχουν παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς όπως η ανοσολογία, οι τηλεπικοινωνίες και η ανάπτυξη λογισμικού. Ελπίζουμε ότι αυτά τα βραβεία θα βοηθήσουν τις νικήτριες συνεχίσουν την πορεία τους στο χώρο της καινοτομίας και θα ενθαρρύνουν και άλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των διακεκριμένων επιχειρηματιών.»

Στον φετινό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν γυναίκες κάθε ιθαγένειας οι οποίες διαμένουν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και σε χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και οι οποίες έχουν ιδρύσει μόνες τους ή με άλλους εταιρείες με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Για να συμβάλλει στην ανάδειξη της νέας γενιάς, ο διαγωνισμός του 2017 θα περιλαμβάνει επίσης και ένα βραβείο “Ανερχόμενης Καινοτόμου Γυναίκας” ύψους 20.000 ευρώ για μια γυναίκα επιχειρηματία κάτω των 35 ετών. Οι νικήτριες του 1ου, του 2ου και του 3ου βραβείου θα λάβουν 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ και 30.000 ευρώ αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο και βίντεο του Επιτρόπου διατίθενται στο διαδίκτυο. Οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Νοεμβρίου 2016.

Διαθέσιμο εδώ.