Φάβα Φενεού: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα γεωγραφική ένδειξη για την Ελλάδα
22 Σεπτεμβρίου, 2016
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Δημοσίευση προκαταρκτικής έκθεσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο
22 Σεπτεμβρίου, 2016

Δίκαιη φορολόγηση

Η Επιτροπή δρομολογεί εργασίες για την κατάρτιση του πρώτου κοινού καταλόγου της ΕΕ μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τις εργασίες για την κατάρτιση του πρώτου κοινού καταλόγου της ΕΕ μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με την υποβολή προκαταρκτικής αξιολόγησης («πίνακα αποτελεσμάτων») όλων των τρίτων χωρών σύμφωνα με βασικούς δείκτες.

Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη της ΕΕ να επιλέξουν ποιες χώρες θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικότερα κατά τους προσεχείς μήνες ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια οι χώρες που δεν τηρούν τους κανόνες όσον αφορά τη φορολογία.

Τον Ιανουάριο 2016, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία τριών σταδίων για την κατάρτιση κοινού καταλόγου της ΕΕ, ως μέρος του ευρύτερου θεματολογίου της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ένας κοινός ενωσιακός κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ότι το σημερινό μωσαϊκό εθνικών καταλόγων κατά τη διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες που αρνούνται να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Ένας κατάλογος της ΕΕ θα αποτρέψει επίσης όσους προβαίνουν σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό να χρησιμοποιούν καταχρηστικά τις αναντιστοιχίες μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων.

Στόχος είναι να δημοσιευθεί ο οριστικός κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας έως το τέλος του 2017. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους στην εν λόγω προσέγγιση, την οποία στηρίζει επίσης σθεναρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διεθνείς της δεσμεύσεις όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση.Είναι συνεπώς εύλογο να αναμένουμε το ίδιο ακριβώς από τους διεθνείς εταίρους μας. Επιθυμούμε να διεξάγουμε αμερόληπτες και ανοιχτές συζητήσεις με τους εταίρους μας για φορολογικά θέματα που μας αφορούν όλους στη διεθνή κοινότητα. Ο κατάλογος της ΕΕ θα αποτελέσει το εργαλείο μας για την αντιμετώπιση τρίτων χωρών που αρνούνται να τηρήσουν τους κανόνες.»

Περισσότερα εδώ.