Το φθινόπωρο γιορτάζουμε τις γλώσσες
22 Σεπτεμβρίου, 2016
Young European Council 2016 / Αιτήσεις Συμμετοχής
30 Σεπτεμβρίου, 2016

Το 2017 η κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ για να επωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες

Όπως ανήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην Oμιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, το σώμα των Επιτρόπων συζήτησε σήμερα ένα αναθεωρημένο σχέδιο των κανόνων που απαιτούνται για να αποφευχθούν εγκαίρως οι καταχρήσεις μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. Συζήτησαν επί μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά την αρχή της «εύλογης χρήσης» και συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν στους καταναλωτές όρια όσον αφορά το χρόνο ή τον όγκο κατά τη χρήση των κινητών τους συσκευών στο εξωτερικό εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η νέα αυτή προσέγγιση προβλέπει ισχυρό μηχανισμό διασφάλισης για τους φορείς εκμετάλλευσης έναντι πιθανών καταχρήσεων.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν με την πρότασή μας για την κατάργηση των τελών περιαγωγής για τους ταξιδιώτες εντός της ΕΕ. Μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε χαμηλές τιμές για τους χρήστες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες κινητές υπηρεσίες. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν θα μπορούσαν να δεχτούν κάτι διαφορετικό». Ο κ. Γκίντερ Έτινγκερ, Επίτροπος αρμόδιος για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσε: «Τα μέτρα της Επιτροπής για τις τιμές περιαγωγής έχουν φέρει αποτελέσματα για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Το σημερινό σχέδιο κανόνων διασφαλίζει την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017 για όλους όσους ταξιδεύουν περιοδικά εντός της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν τα εργαλεία για την αποφυγή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των εν λόγω κανόνων». Το σώμα των Επιτρόπων θα εγκρίνει την τελική πρόταση έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, όπως προβλέπει ο Κανονισμός για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής, με βάση τις απόψεις που θα διαβιβάσουν ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διαθέσιμο εδώ.