Επιτροπή: Θα ελέγχονται οι εξαγωγές των συστημάτων παρακολούθησης
3 Οκτωβρίου, 2016
Θέμα συνόρων θέτει ο Ερντογάν – «Στη Λωζάννη παραδώσαμε νησιά από τα οποία μπορείς να ακουστείς απέναντι»
4 Οκτωβρίου, 2016

Ποια μέτρα προτείνονται για την απλούστερη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Δεδομένου ότι οι κάποιες επιχειρήσεις αδυνατούσαν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η Επιτροπή είχε συστήσει πριν από ένα χρόνο την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την απλοποίηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση όσον αφορά τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Μέχρι σήμερα, η Ομάδα έχει εκδώσει σειρά συστάσεων όσον αφορά στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, τους απλούστερους τρόπους επιστροφής δαπανών, την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και την αυξημένη απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων.

Στο τέλος του 2016, η Ομάδα θα εστιάσει την προσοχή της στην αντιμετώπιση των επιπλέον διοικητικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους δικαιούχους από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές.

Η αρμόδια Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Η απλούστευση και η ευελιξία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία των επενδύσεων που πραγματοποιούν τα ΕΔΕΤ στην Ευρώπη. Πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάδειξη καινοτόμων και ποιοτικών έργων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σ’ αυτά τα ταμεία». Επίσης, όπως ανέφερε, οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020.

Περισσότερα εδώ.