Επίσκεψη του Επιτρόπου της ΕΕ κ. Phil HOGAN στην Αθήνα (6-7/10/2016)
5 Οκτωβρίου, 2016
Πρόοδος των “Εγγυήσεων για τη νεολαία” και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων
5 Οκτωβρίου, 2016

Νέο πλαίσιο Europass: καλύτερη προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων σας!

Χτες η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την αναθεώρηση αυτή η Επιτροπή έχει ως στόχο να απλουστεύσει και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία αυτά για την ψηφιακή εποχή, καθώς και να προσθέσει μια νέα λειτουργία η οποία, με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων, χαρτογραφεί και προβλέπει τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες.

Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από το πολυτιμότερο αγαθό μας —τους πολίτες μας. Σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία οι δεξιότητες των πολιτών μας θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή μας. Το Europass αποτελεί έναν από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και γνωστούς πόρους δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass και εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν ετησίως συμπληρώματα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χάρη στα οποία τα προσόντα τους είναι πιο αναγνωρίσιμα και εύκολα συγκρίσιμα στο εξωτερικό· με τη συνδρομή των σχετικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών και υποστήριξης των κρατών μελών.

Το νέο πλαίσιο Europass θα βασιστεί στην επιτυχή αυτή μέθοδο με τα εύχρηστα εργαλεία, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να προσδιορίζουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα εξής: ένα βελτιωμένο διαδικτυακό εργαλείο για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και προφίλ δεξιοτήτων, δωρεάν εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης ανά την Ευρώπη, και πληροφορίες και στήριξη για την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και στοιχεία για το ποιες δεξιότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και πού ακριβώς στις αγορές εργασίας.

Το νέο πλαίσιο Europass θα συνδέεται επίσης με άλλα εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ στο πλαίσιο των συστημάτων εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεση των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες. Τα εθνικά κέντρα στήριξης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες στους πολίτες ώστε να τους επιτρέπουν να χαράσσουν την πορεία τους με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Η κ. Μάριαν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Οι δεξιότητες ανοίγουν τον δρόμο προς την ευημερία και αποτελούν βασική προϋπόθεση για ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με τις κατάλληλες δεξιότητες οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν με αυτοπεποίθηση το δυναμικό τους ως ενεργοί πολίτες στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Το νέο πλαίσιο Europass θα παράσχει στους πολίτες τα εργαλεία για την προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων τους με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες και επικουρικές υπηρεσίες, ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές όσον αφορά τις σπουδές και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η αναθεώρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο υποβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2016.

Περισσότερα εδώ.