Νέο πλαίσιο Europass: καλύτερη προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων σας!
5 Οκτωβρίου, 2016
Η επικύρωση από την ΕΕ θέτει σε ισχύ τη συμφωνία του Παρισιού
5 Οκτωβρίου, 2016

Πρόοδος των “Εγγυήσεων για τη νεολαία” και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

Χτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση η οποία υπογραμμίζει τα βασικά επιτεύγματα των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) από την έναρξή τους, το 2013, έως σήμερα και αντλεί διδάγματα για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων για τις Εγγυήσεις για τη νεολαία.

Πέρσι, η Επιτροπή έλαβε μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία, με τηναύξηση της προχρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Στην ομιλία του για τηνκατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Γιούνκερ επιβεβαίωσε τη δέσμευση ότι «θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα των Εγγυήσεων για τη νεολαία παντού στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και φθάνοντας έως τις περιοχές και τους νέους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία αποτελούν πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη και η χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ θα είναι αποφασιστική για τη συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους νέους να επιστρέψουν στην εργασία ή την εκπαίδευση. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και αποτελεί κοινή μας ευθύνη να δοθεί σε κάθε έναν η ευκαιρία να επιτύχει στην αγορά εργασίας».

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη νεολαία έχουν συμβάλει θετικά στη ζωή περισσότερων από 9 εκατομμυρίων νέων. Οι Εγγυήσεις για νεολαία έχουν στηρίξει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, στις υπηρεσίες απασχόλησης και στις συμπράξεις των χωρών για την παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους. Είμαι σίγουρη ότι με συνεχή πολιτική δέσμευση, επαρκείς πόρους και αποφασιστικότητα θα αξιοποιήσουμε τα οφέλη από την έως τώρα προσπάθεια και θα επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έως το 2020.»

Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία αποτελούν πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με τη μορφή σύστασης του Συμβουλίου, τον Απρίλιο του 2013, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, ώστε να προσφέρεται σε κάθε νέο η δυνατότητα ποιοτικής απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίσταται άνεργος ή εξέρχεται από την επίσημη εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, που δρομολογήθηκε ταυτόχρονα, για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία και για να στηριχθούν περιφέρειες στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%. Όλα τα κράτη μέλη αξιοποιούν επίσης το μερίδιό τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα και δείχνει ότι, μολονότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για πολλά κράτη μέλη, οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας των νέων στην ΕΕ έχει, συνολικά, ξεπεράσει τις προσδοκίες από το 2013 έως σήμερα. Υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια λιγότεροι άνεργοι νέοι στην ΕΕ από το 2013 έως σήμερα και 900.000 λιγότεροι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Αυτές οι ενθαρρυντικές τάσεις δείχνουν ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, συνοδευόμενες από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαν θετική συμβολή. Περίπου 9 εκατομμύρια νέοι αποδέχτηκαν κάποια προσφορά, με την πλειονότητα να αφορά προσφορές απασχόλησης. Επιπλέον, οι Εγγυήσεις για τη νεολαία αποτέλεσαν καταλύτη αλλαγής πολιτικής και οδήγησαν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε πολιτικές καινοτομίες στα κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, μια πηγή στοχευμένης χρηματοδότησης ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ταχεία συγκρότηση εθνικών προγραμμάτων των Εγγυήσεων για τη νεολαία και παρείχε άμεση στήριξη σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια νέους ΕΑΕΚ που κατοικούν στις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Η αύξηση κατά 30 % στις προκαταβολές της ΠΑΝ από την Επιτροπή το 2015 προς τα επιλέξιμα κράτη μέλη – που ανήλθε περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ – έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παροχή άμεσα διαθέσιμης ρευστότητας, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της έναρξης των μέτρων.

Δεδομένης της προόδου αυτής, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και να διατεθεί 1 δισ. ευρώ επιπλέον στην ειδική πίστωση του προϋπολογισμού για την ΠΑΝ, το οποίο θα συνοδευτεί από 1 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Με αυτά τα 2 δισ. ευρώ θα μπορέσει να δοθεί στήριξη σε περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερους νέους έως το 2020 στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία των νέων. Τα μέτρα αυτά θα προστεθούν στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που διατίθενται από το ΕΚΤ.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης και διεύρυνσης του προγράμματος των Εγγυήσεων για τη νεολαία, καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης της ΠΑΝ. Αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη των «δυσπρόσιτων» νέων, δηλαδή νέων που δεν έχουν εγγραφεί στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, που διαθέτουν χαμηλή ειδίκευση, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας (όπως φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, αναπηρία και διακρίσεις). Παράλληλα, η ποιότητα των προσφορών και των υπηρεσιών που παρέχονται στους νέους μπορεί να βελτιωθεί.

Περισσότερα εδώ.