Ουγγαρία: Συνταγματική αναθεώρηση για την απαγόρευση μετεγκατάστασης προσφύγων
11 Οκτωβρίου, 2016
Επίσκεψη του Επιτρόπου της ΕΕ κ. Phil HOGAN στην Αθήνα (6-7/10/2016)
11 Οκτωβρίου, 2016

Attica Bank: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την ενίσχυση της ρευστότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προβλεπόμενη εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς την Attica Bank προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση της τράπεζας σε ρευστότητα, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. 

Η Attica Bank σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενέχυρα για χρηματοπιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Τα ομόλογα αυτά, ονομαστικής αξίας 380 εκατ. ευρώ, θα εκδοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, σε αντάλλαγμα τέλους που θα καταβάλει η Attica Bank. Η εκτίμηση της Επιτροπής έδειξε ότι το μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής.  Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω μέτρο ενίσχυσης της ρευστότητας είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, και ειδικότερα με την Ανακοίνωση του 2013 για τις τράπεζες.

Περισσότερα εδώ.