“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εξαρχής υπέρ της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων”.
31 Οκτωβρίου, 2016
Ομπάμα για προσφυγικό: Σε Ιταλία, Ελλάδα και Γερμανία το μεγαλύτερο βάρος
31 Οκτωβρίου, 2016

Έρευνα και Καινοτομία: Βιώσιμη διαχείριση των διατροφικών και υδάτινων πόρων στην περιοχή της Μεσογείου

Στις 18 Οκτωβρίου η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση εταιρικής σχέσης για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου – την πρόταση PRIMA. Αυτή η πρώτη εταιρική σχέση αυτού του είδους στη λεκάνη της Μεσογείου έχει στόχο την ανάπτυξη ιδιαίτερα αναγκαίων καινοτόμων λύσεων για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της παραγωγής τροφίμων.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία δήλωσε: «Η έρευνα και η καινοτομία της ΕΕ είναι ανοικτές στον κόσμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις. Αυτή η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα περίπτωσης στην οποία η ομαδοποίηση γνώσεων και χρημάτων μπορεί να επιφέρει τεράστιες αλλαγές. Θα εξασφαλίσει μεγαλύτερες ποσότητες καθαρού νερού και τροφίμων στον κόσμο, θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Μέσω της PRIMA η έρευνα και η καινοτομία θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των εγγενών αιτίων της μετανάστευσης».

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη την Κύπρο, την Τσεχία, την Αίγυπτο, την Γαλλία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία, το Λίβανο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Τυνησία. Η συμμετοχή της Γερμανίας είναι υπό διαπραγμάτευση. Σε βάθος χρόνου και με την εξέλιξη της πρωτοβουλίας, αναμένεται η συμμετοχή και άλλων χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η χρηματοδότηση για την εταιρική σχέση η οποία ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τις συμμετέχουσες χώρες (200 εκατ. ευρώ απ’ ευθείας) και θα συμπληρωθεί από την συνεισφορά της ΕΕ ύψους 200 εκατ. ευρώ μέσω του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου έρευνας Ορίζοντας 2020. Η εταιρική σχέση προγραμματίζεται να ισχύσει επί 10 χρόνια αρχής γενομένης από το 2018.

Περισσότερα εδώ.