Αυξημένα κονδύλια για το Erasmus+ το 2017
31 Οκτωβρίου, 2016
Πάνος Καρβούνης: “Οι προβλέψεις για τη νέα χρονιά είναι θετικές”
31 Οκτωβρίου, 2016

Απαραίτητη μια ισχυρότερη και εκσυγχρονισμένη εμπορική πολιτική προς όφελος της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ΕΕ

Στις 19 Οκτωβρίου η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειές της ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει επικαιροποιημένα, ενισχυμένα και ισχυρότερα μέσα εμπορικής “άμυνας”.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα μέσα εμπορικής άμυνας σε όλη τους την έκταση, αυτά έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που έχει ως συνέπεια τις εξαγωγές σε τιμές dumping στην αγορά της ΕΕ.

Η ΕΕ είναι και σκοπεύει να παραμείνει ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Ωστόσο, το εμπόριο πρέπει να βασίζεται σε δίκαιες συνθήκες. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 15 % των παγκόσμιων εισαγωγών (στη δεύτερη θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες), αλλά τα μέτρα άμυνας της ΕΕ κατά του αθέμιτου εμπορίου αντιστοιχούν μόλις στο 7,8 % των μέτρων εμπορικής “άμυνας” που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επηρεάζουν μόνο το 0,21 % των εισαγωγών. Όταν πρόκειται για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της απασχόλησης στο έδαφός του, κανένας εμπορικός συνασπισμός δεν επιδεικνύει παρόμοιο επίπεδο αυτοσυγκράτησης, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ταχείας έγκρισης της πρότασης που υποβλήθηκε το 2013.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Tο εμπόριο έχει τεράστια σημασία για την οικονομική μας ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, αλλά ας μην είμαστε αφελείς. Αποδεικνύεται ότι οι ισχύοντες κανόνες μας δεν επαρκούν για την καταπολέμηση της ζημίας που προκαλεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από το εξωτερικό. Σε ορισμένες βιομηχανίες της ΕΕ έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Χρειάζεται επείγουσα επικαιροποίηση των κανόνων εμπορικής άμυνας της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας στο έπακρο τα μέσα εμπορικής άμυνας. Ωστόσο, έχουμε φθάσει το όριο του εφικτού στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Προωθούμε μέτρα που θα βελτιώσουν σημαντικά το περιθώριο ελιγμών που διαθέτουμε. Έφτασε πλέον η στιγμή για τα κράτη μέλη να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις και να παρέχουν στην Επιτροπή κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση της σημερινής πραγματικότητας στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν δήλωσε: «Η εμπορική πολιτική είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΕΕ για τη δημιουργία απασχόλησης, ανάπτυξης και επενδύσεων. Τριάντα εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές μας. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά δύο τρίτα την τελευταία δεκαπενταετία. Έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες: Η συμφωνία με την Κορέα είχε ως αποτέλεσμα αύξηση κατά 55 % των εξαγωγών της ΕΕ μέσα σε πέντε χρόνια, με αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 15 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία πάνω από 200.000 θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η ευημερία μας εξαρτάται από το εμπόριο. Το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να είναι δίκαιο, και μόνο το δίκαιο εμπόριο μπορεί να είναι ελεύθερο».

Η Επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλστρομ δήλωσε: «Tο εμπόριο είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης για άνοιγμα των αγορών και δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το εμπόριο χρειάζεται επίσης την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εργάζεται άοκνα για ένα εμπόριο χωρίς αποκλεισμούς, με διαφάνεια, ένα εμπόριο δίκαιο και βασισμένο σε αξίες.»

Σε ειδική ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ισχυρή εμπορική πολιτική της ΕΕ προς όφελος της απασχόλησης και της ανάπτυξης», η Επιτροπή περιέγραψε επίσης με ποιον τρόπο μια νέα μέθοδοςanti-dumping, την οποία σκοπεύει να προτείνει η Επιτροπή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου δεν επικρατούν συνθήκες αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ενόψει των επικείμενων αλλαγών του νομικού πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η υιοθέτηση αυτών των αλλαγών, με τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ, θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιβάλλει υψηλότερους δασμούς anti-dumping σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν υπάρχει τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις χώρες εξαγωγής. Επιπλέον, η νέα προβλεπόμενη μέθοδος anti-dumping θα επιτρέψει στην ΕΕ να εντοπίζει στρεβλώσεις της αγοράς που συνδέονται με κρατικές παρεμβάσεις σε τρίτες χώρες οι οποίες συγκαλύπτουν την πραγματική έκταση των πρακτικών dumping.

Περισσότερα εδώ.