Το νέο Erasmus+ χορηγεί δάνεια για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο
31 Οκτωβρίου, 2016
Λιθουανία: Νίκη-έκπληξη για το κεντρώο κόμμα
31 Οκτωβρίου, 2016

Δέσμευση για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών Habitat III, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τρεις δεσμεύσεις για να ανταποκριθεί στους παγκόσμιους στόχους του νέου αστικού θεματολογίου.

Το νέο αστικό θεματολόγιο θεσπίστηκε στη διάσκεψη Habitat III στο Κίτο του Ισημερινού. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει ένα κοινό παγκόσμιο πρότυπο ώστε οι πόλεις να γίνουν φιλικότερες, ασφαλέστερες και με μεγαλύτερη ευημερία. Η ΕΕ, εκπροσωπούμενη στο Κίτο από την επίτροπο κ. Κορίνα Κρέτσου, έχει ηγετικό ρόλο στην εν λόγω διαδικασία.

Το νέο αστικό θεματολόγιο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλων εμβληματικών μεταρρυθμιστικών θεματολογίων, ιδίως της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι εταίροι της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών Habitat, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, παρουσίασαν δεσμεύσεις για την υλοποίηση του νέου αστικού θεματολογίου, με συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής, αναμενόμενα επιτεύγματα και προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Σε δήλωσή της κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών Habitat III, η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Κορίνα Κρέτσου είπε: «Οι δεσμεύσεις μας στηρίζονται στην πείρα που απέκτησε η ΕΕ στην αστική πολιτική με την πάροδο των ετών, με προγράμματα και έργα που έχουμε παραδώσει. Είναι καιρός να επεκτείνουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Έτσι η ΕΕ θα καταστεί πρωτοπόρος στην προσπάθεια που καταβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο για να αξιοποιηθεί η δύναμη της ταχείας αστικοποίησης και να μετατραπεί σε ευκαιρίες για απασχόληση, ανάπτυξη και βελτιωμένη ποιότητας ζωής για όλους».

Οι τρεις δεσμεύσεις είναι:

  1. Υλοποίηση του νέου αστικού θεματολογίου μέσω του αστικού θεματολογίου της ΕΕ

Το νέο αστικό θεματολόγιο και το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ συμμερίζονται το όραμα μιας ισόρροπης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ αποσκοπούσε στο να δώσει στις πόλεις λόγο στη χάραξη των πολιτικών που τις αφορούν. Με τα 12 θέματα προτεραιότητας, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την εστίαση στην αμοιβαία μάθηση, το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ συμβάλλει στην υλοποίηση του νέου αστικού θεματολογίου εντός της ΕΕ και σε συνεργασία με τους αστικούς ενδιαφερόμενους φορείς — όχι μόνο πόλεις, αλλά και επιχειρήσεις, ΜΚΟ και εκπροσώπους των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Αυτή τη στιγμή καταρτίζονται σχέδια δράσης για τα 12 θέματα προτεραιότητας. Τα εν λόγω σχέδια θα περιλαμβάνουν συστάσεις πολιτικής, ορθές πρακτικές και προγράμματα που πρέπει να ανταλλάσσονται και να αναβαθμίζονται στην ΕΕ.

  1. Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου, εναρμονισμένου ορισμού των πόλεων

Για καλύτερη σύγκριση των στοιχείων, συγκριτική αξιολόγηση και παρακολούθηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο κοινός ορισμός για τις πόλεις. Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΕ θα αναπτύξει έναν τέτοιον ορισμό, έχοντας ως γνώμονα τον ορισμό των πόλεων σύμφωνα με τη συνεργασία ΕΕ-ΟΟΣΑ με βάση το μέγεθος και την πυκνότητα του πληθυσμού και τον βαθμό αστικοποίησης της ΕΕ.

Θα καταρτιστεί διαδικτυακή βάση δεδομένων καθώς και παγκόσμιος κατάλογος των πόλεων και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Η πρόταση για παγκόσμιο ορισμό των πόλεων θα υποβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη.

  1. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Με βάση τη σωστή προσέγγιση του δικτύου URBACT, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, και τη μεθοδολογία του προγράμματος της ΕΕ για τη διεθνή αστική συνεργασία, οι πόλεις σε όλο τον κόσμο[1] θα ενθαρρύνονται να συνδεθούν με μία ή περισσότερες πόλεις-εταίρους για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τοπικά σχέδια δράσης και έργα για κοινές προτεραιότητες — πρόσβαση στο νερό, συστήματα μεταφορών, υγεία και κατοικία. Οι επιχειρηματικοί εταίροι πρέπει να συνεργάζονται στενά κατά την εκπόνηση και εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης.

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης θα παρέχει καθοδήγηση και θα επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών.

Περισσότερα εδώ.