Νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
31 Οκτωβρίου, 2016
Διανομή χειμερινών ειδών σε πρόσφυγες και μετανάστες από τον Ερυθρό Σταυρό με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
31 Οκτωβρίου, 2016

Ευρωπαϊκή εγγύηση για δάνεια ύψους 15 εκατ. ευρώ προς ελληνικές επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υπέγραψαν συμφωνία εγγυήσεων μικρο-χρηματοδοτήσεων με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 1.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων (micro-enterprises) στην Κρήτη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υπέγραψαν συμφωνία εγγυήσεων μικρο-χρηματοδοτήσεων με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 1.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων (micro-enterprises) στην Κρήτη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Η συμφωνία EaSI επιτρέπει στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα να χορηγήσει συνολικό ποσό 15 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 1.000 μικροεπιχειρηματίες σε διάστημα 5 ετών, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις από τις παραδοσιακές τραπεζικές πηγές. Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άνεργους δανειολήπτες οι οποίοι σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι μικροδανειολήπτες θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από χαμηλότοκα δάνεια, χωρίς να παράσχουν εξασφαλίσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ.Μαριάν Τίσεν, δήλωσε: «Με την παρούσα συμφωνία, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας σε περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις τα μέσα για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.»

Ο Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕ, δήλωσε τα εξής: «Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΕΤΕ και η νέα αυτή συναλλαγή μικρο-χρηματοδότησης με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, μας βοηθά να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί συχνά το στοιχείο που λείπει από το παζλ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και είμαι πεπεισμένος ότι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα θα καταφέρει να δώσει στους επίδοξους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους».

Ο Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Νίκος Μυρτάκης, δήλωσε: «Με την πρώτη συνεργασία πιλοτικού χαρακτήρα ανάμεσα στην Παγκρήτια Τράπεζα και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέσω ενός προγράμματος 2,5 εκατ. ευρώ για εγγυήσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, καταφέραμε να συμβάλουμε σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία ή στη διατήρηση περίπου 200 βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα αποκτήσαμε πολύτιμη τεχνογνωσία για την υποστήριξή τους. Με το νέο πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ είμαστε έτοιμοι να απευθυνθούμε σε περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε καινοτόμες ιδέες και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχέδια. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΤΕ για την εμπιστοσύνη τους στην τράπεζά μας.»

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μικρο-δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος μικρο-χρηματοδοτήσεων του EaSI μπορούν να επικοινωνούν με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ελλάδα.

Το ΕΤΕ δεν προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις, αλλά θα υλοποιήσει την διευκόλυνση μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως φορείς στους τομείς των μικρο-πιστώσεων, της κοινωνικής χρηματοδότησης και των εγγυήσεων, καθώς και τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε όλη την ΕΕ των 28 και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι θα εξυπηρετήσουν άμεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EaSI.

Περισσότερα εδώ.