Π. Καρβούνης: “Έρχεται άραγε η ανάπτυξη;”
31 Οκτωβρίου, 2016
Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Πινάκας αποτελεσμάτων 2016
31 Οκτωβρίου, 2016

Η Επιτροπή βοηθά την Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις επενδυτικές ευκαιρίες της πολιτικής συνοχής με επέκταση του μηχανισμού συμπληρωματικής πληρωμής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή (25 Οκτωβρίου) ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της πρότασης να επεκταθεί ο μηχανισμός συμπληρωματικής πληρωμής (“top-up”), πράγμα που θα ωφελήσει την Ελλάδα.

Ο Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) 2014-2020 προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως, οι χώρες που υπάγονται σε προγράμματα στήριξης της σταθερότητας επωφελούνται από μια προσωρινή αύξηση των πληρωμών κατά 10 % (το λεγόμενο «top-up») έως τις 30 Ιουνίου 2016. Στο παρελθόν, η συμπληρωματική αυτή πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ελάφρυνση της δημοσιονομικής πίεσης και εξασφάλισε μεγαλύτερη ρευστότητα για την έναρξη επενδύσεων. Από το 2011 έως το 2015, χάρη στην εν λόγω διάταξη, η Ελλάδα έλαβε 1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Η επιλεξιμότητα του εν λόγω μηχανισμού συμπληρωματικής πληρωμής έχει πλέον επεκταθεί.

Επιπλέον, ο κανονισμός προέβλεπε αρχικώς να επωφεληθεί η Κύπρος από ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % έως τον Ιούνιο 2017. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε έως το τέλος της περιόδου 2014-2020.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που αμφότεροι οι συννομοθέτες στήριξαν σήμερα την πρότασή μας. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ταχύτερη ανάπτυξη  των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΕΕ στην Ελλάδα και στην Κύπρο και θα στηρίξει τις προσπάθειες για την ταχεία, αποτελεσματική και στρατηγική υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή στα κράτη μέλη».

Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τώρα τυπικά τον τροποποιημένο κανονισμό ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει αφού δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Περισσότερα εδώ.