Ηγέτης Καταλονίας: Η ΕΕ θα μας αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος
31 Οκτωβρίου, 2016
Πάνος Καρβούνης: “Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ανοίγει η υπόθεση του χρέους”
31 Οκτωβρίου, 2016

Μετανάστευση: Πορεία εφαρμογής του πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες

Στις 18 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη από κοινού διαχείριση της μετανάστευσης. Η Επιτροπή πρότεινε το νέο πλαίσιο με βάση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση.

Το νέο πλαίσιο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, το οποίο απηύθυνε επίσης έκκληση για την ταχεία εφαρμογή του. Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά την αρχική πρόταση η νέα προσέγγιση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς.

Το πλαίσιο εταιρικής σχέσης αποτελεί μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή προσέγγιση με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Από τον Ιούνιο, υπό την ηγεσία της Ύπατης Εκπροσώπου/ΑντιπροέδρουΦεντερίκα Μογκερίνι, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καταβάλει από κοινού ουσιαστικές προσπάθειες για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η νέα προσέγγιση – μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, ώστε όλα τα εργαλεία και οι πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών να κινητοποιηθούν και να εστιαστούν προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης. Με την προσέγγιση αυτή υιοθετούνται βραχυπρόθεσμες λύσεις για την άμεση μείωση της μεταναστευτικής πίεσης, και κινητοποιούνται μεγαλύτερες επενδύσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης σε πέντε χώρες προτεραιότητας: Νίγηρα, Νιγηρία, Σενεγάλη, Μάλι και Αιθιοπία.

Διαθέσιμο εδώ.