Διανομή χειμερινών ειδών σε πρόσφυγες και μετανάστες από τον Ερυθρό Σταυρό με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
31 Οκτωβρίου, 2016
«Πράσινο φως» από το EWG για την εκταμίευση της δόσης
31 Οκτωβρίου, 2016

230 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις νέες συμφωνίες που υπέγραψαν η Eurobank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Οι συμφωνίες αυτές, υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ.

Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Eurobank υπέγραψαν δύο συμφωνίες συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές, υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ.

Η συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων COSME, θα επιτρέψει στη Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε διάστημα τριών ετών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στη Eurobank εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει σημαντικά  τις απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.

Με τη συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin, η Eurobank θα κατευθύνει δάνεια και μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια. Η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «EU InnovFin finance for Innovators» με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος  “Ορίζοντας 2020”, του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η στήριξη της ΕΕ για τις καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI  συμφωνία μικρο-πίστωσης  με τη Eurobank για τη στήριξη με 1,1 εκατ. ευρώ μικρο- δανειοληπτών της Αττικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό, μέσω ενός προϊόντος μικρο-πίστωσης. Το πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για την Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό  της  Ελλάδας και των Ελλήνων που δοκιμάζονται    από την οικονομική και μεταναστευτική κρίση.  Η υπογραφή της σημερινής συμφωνίας μεταξύ της Eurobank και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι ένα ακόμα συγκεκριμένο παράδειγμα.  Βοηθούμε τις μικρές επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να  αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την νέα πηγή χρηματοδότησης. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές  μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και ιδιαίτερα  για τους νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες. Το Σχέδιο Γιούνκερ δίνει συγκεκριμένες λύσεις  για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους  επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους». 

Περισσότερα εδώ.