Μέρκελ: Όσο το δυνατόν λιγότερες προστριβές στην ΕΕ για το Brexit
3 Νοεμβρίου, 2016
Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
3 Νοεμβρίου, 2016

Β. Μόλτερερ: Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα είναι διαφορετικός

Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) σε συνδυασμό με τη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη του μέγιστου οικονομικού αντικτύπου, είναι πλέον ένα εγχείρημα αδιαμφισβήτητο, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στη Euractiv Σλοβακίας, ο Βίλχεμ Μόλτερερ, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το ΕΤΣΕ, το οποίο ονομάζεται επίσης και «Σχέδιο Juncker», έχει λειτουργήσει για περισσότερο από ένα χρόνο. Ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα της πρωτοβουλίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει;

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για τη λειτουργία του ΕΤΣΕ τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει ήδη εγκρίνει τα σχέδια που αναμένεται να στηρίξουν το 44% του συνολικού στόχου των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή στα μέσα της περιόδου λειτουργίας του σχεδίου, θα επιτύχουμε το ήμισυ του στόχου των 315 δις. Είμαστε σε καλό δρόμο.

Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Αυτό ισχύει και για την αναπτυξιακή επάρκεια και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και για την ποιότητα και την ταχύτητα της προετοιμασίας των έργων, ιδίως στον τομέα των υποδομών.

Το δεύτερο σημείο που μπορεί να βελτιωθεί είναι η συγκέντρωση των ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την επίτευξη περισσότερων επενδύσεων υποδομής χωρίς την αύξηση του δημοσίου χρέους.

Τέλος, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να συνδυάστούν τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΣΕ με τη χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Οι δυνατότητες είναι τεράστιες, κυρίως για την επίτευξη του στόχου της συνοχής. Η πρόκληση είναι να επιλύσουμε το διαφορετικό νομικό καθεστώς που ισχύει για το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ.

Περισσότερα εδώ.