«Εξαιρετικά ανήσυχη» η ΕΕ από τις κρατήσεις βουλευτών στην Τουρκία
4 Νοεμβρίου, 2016
Οι βαλκανικές χώρες προχωρούν σε συνεργασία των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού
4 Νοεμβρίου, 2016

220 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον εγκρίνει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. ευρώ σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Συγκεκριμένα, 323,5 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε περιβάλλοντικά έργα και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

«Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, κ. Καρμένου Βέλα.

Επίσης, ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή και στη τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ. Όπως ανέφερε, «τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή καινοτόμων λύσεων και θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ».

Περισσότερα εδώ.