Απαραίτητη μία προηγμένη κλιματική πολιτική για την ΕΕ
11 Νοεμβρίου, 2016
Κατάινεν: Επενδυτικά οχήματα για τη δανειοδότηση ελληνικών ΜμΕ
11 Νοεμβρίου, 2016

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές τράπεζες για την αλλαγή των κανόνων για τα «κόκκινα» δάνεια

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πλήρως προετοιμασμένες για τη σαρωτική αλλαγή των λογιστικών κανόνων από το 2018, οι οποίοι θα τις υποχρεώσουν να σχηματίζουν πολύ νωρίτερα από ό,τι τώρα τις προβλέψεις τους για προβληματικά δάνεια, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority, EBA).

Οι νέοι κανόνες απαιτούν τον σχηματισμό κάποιων προβλέψεων προκαταβολικά, με την έγκριση του δανείου. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι τράπεζες και να αποτραπεί η διάσωσή τους με χρήματα των φορολογούμενων.

Οι τράπεζες θα αναγκασθούν, έτσι, να δημιουργούν άμυνες πριν ακόμη γίνει προβληματικό ένα δάνειο.

Με τους σημερινούς λογιστικούς κανόνες, οι τράπεζες σχηματίζουν προβλέψεις για «κόκκινα» δάνεια, μόνο όταν αυτά δεν εξυπηρετούνται. Το νέο λογιστικό σύστημα, γνωστό ως IFRS 9, θα επηρεάσει όμως και τα κεφαλαιακά διαθέσιμα των τραπεζών.

«Από ποιοτικής πλευράς, η έκθεση τονίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2015, όταν ξεκίνησε η άσκηση, οι τράπεζες ήταν συνολικά ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο προετοιμασίας για την εφαρμογή του IFRS 9, αν και οι μεγαλύτερες τράπεζες είχαν προχωρήσει περισσότερο», ανέφερε η EBA.

Πολλές τράπεζες σχεδιάζουν παράλληλα συστήματα, εφαρμόζοντας τους παλιούς και τους νέους λογιστικούς κανόνες ταυτόχρονα, αλλά αυτή η δοκιμή μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι πιο περιορισμένη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, δήλωσε η τραπεζική Αρχή.

Οι τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση να προχωρήσουν τις προετοιμασίες, καθώς ο νέος κανόνας, που είναι υποχρεωτικός, συνεπάγεται αλλαγές στα πληροφορικά και λογιστικά συστήματα.

Περισσότερα εδώ.