Σεμινάρια για την “Κοινωνική και Οπαδική βία – νεολαία και ριζοσπαστικοποίηση: η Ευρωπαϊκή εμπειρία”
21 Νοεμβρίου, 2016
Επιτυχής εκτόξευση Galileo: ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στο διάστημα
21 Νοεμβρίου, 2016

Δημοσκόπηση Parlemeter 2016 – Στοιχεία για την Ελλάδα

Η δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2016 από την Kantar Public (πρώην TNS opinion).

Όπως κάθε έτος, η έρευνα αυτή εστιάζει στην αντίληψη που έχουν οι Ευρωπαίοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το κύρος του, τον ρόλο του, καθώς και το τί γνωρίζουν σε σχέση με αυτό, όπως και θέματα που αφορούν τη συμμετοχή στην ΕΕ, την ταυτότητα, την ιθαγένεια, τις πολιτικές προτεραιότητας και τις αξίες.

Όπως για κάθε έρευνα του τύπου αυτού, η ανάλυση οφείλει να λάβει υπόψη το ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.

Έτσι, παρατηρούμε τις ακόλουθες εξελίξεις:

  • Σε συνεχή αύξηση από το 2012 στο Parlemètre, βρίσκεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του σεβασμού των ατομικών ελευθεριών, η οποία εξακολουθεί να ενισχύεται μεταξύ των πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμοσθούν κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση (42%, +8 έναντι του 2015).
  • Αφετέρου, ορισμένοι δείκτες σταθεροποιούνται. Έτσι, η απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωπαίων εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευπρόσδεκτη (53%, -2), και ότι η χώρα τους ωφελήθηκε από την ιδιότητα του μέλους (60%, =).
    Ομοίως, περίπου επτά στους δέκα ερωτηθέντες εκτιμούν πως τα όσα ενώνουν τους Ευρωπαίους είναι πιο σημαντικά από αυτά που τους χωρίζουν (71%, -3). Σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους συμμερίζονται επίσης την άποψη ότι ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής προστασίας θα ενισχύσει την αίσθηση του να είναι κάποιος Ευρωπαίος πολίτης (46%, +1).
    Σημειώνεται επίσης ότι η ουδέτερη εικόνα (44%, -2) που έχουν οι Ευρωπαίοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο σημαντικότερος ρόλος που επιθυμούν να διαδραματίσει η ΕΕ (46%, +2), είναι δύο δείκτες που σταθεροποιούνται. Πρέπει να προσθέσουμε ότι η γνώση που έχουν οι Ευρωπαίοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει καλή.
  • Τέλος, άλλα αποτελέσματα παρουσιάζουν κάμψη στην παρούσα έρευνα. Έτσι, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η φωνή τους λαμβάνεται ολοένα και λιγότερο υπόψη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, σε 26 από τα 28 κράτη μέλη, εκτιμάται ότι η φωνή τους μετράει περισσότερο στη χώρα (53% κατά μέσον όρο, -10 έναντι του 2015) από ό,τι σε επίπεδο ΕΕ (37% κατά μέσον όρο, -2). Ερωτώμενοι σχετικά με την κατεύθυνση που λαμβάνουν τα πράγματα τόσο στην ΕΕ (54% «τα πράγματα βαίνουν προς την λανθασμένη κατεύθυνση», +13 έναντι του 2015) όσο και στη χώρα τους (54% «το ίδιο», +14), οι Ευρωπαίοι δείχνουν όλο και πιο απαισιόδοξοι.
    Από τα συστατικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπου διαπιστώνεται επίσης σημαντική υποχώρηση είναι αυτή της υποχώρησης του ενιαίου νομίσματος ως μίας από τις βασικές της συνιστώσες (33%, -6), ιδίως στη ζώνη του ευρώ.

Περισσότερα εδώ.